Fondsdonation på 50.000 kr. til Fonden GRO Kvindekrisecenter

Spar Nord Fonden har doneret 50.000 kroner til Fonden GRO Kvindekrisecenter. Donationen skal gå til et nyt projekt, der fokuserer på ambulant rådgivning til voldsramte kvinder.

6289 Næstved · Nyhedsrummet · Fonden GRO

Fonden GRO tilbyder krisehjælp og akut ophold, tryghed og sikkerhed og rådgivning for voldsramte kvinder og børn. Fondens nye projekt retter fokus mod ambulant rådgivning, hvor formålet er at støtte og vejlede voldsramte kvinder. Med en donation på 50.000 kroner fra Spar Nord Fonden er der for alvor blevet sat skub i projektet.

Spar Nord Næstved var efter aftale med Spar Nord Fonden ude og overrække den store donation. Det var direktør Bjarne Elmelund Nielsen og kunderådgiver Tina Rytgaard, der var på besøg. Her var der stor begejstring hos både afsender, overrækker og modtager. Direktør Bjarne Elmelund Nielsen fortæller således:

- Som lokalbank er vi meget stolte over at kunne tilbyde økonomisk opbakning til meningsfulde lokale projekter, der gør en forskel for lokalsamfundets borgere. På vegne af Spar Nord Fonden har vi haft stor glæde af at overrække en donation til Fonden GRO Kvindekrisecenter, der yder en gevaldig samt værdifuld indsats for voldsramte kvinder og børn. Og det er vi glade for at støtte op om.

Fonden GRO Kvindekrisecenters formål er at gøre voldsramte kvinder så oplyste som muligt om voldens dynamik og følgevirkninger, samt at hjælpe dem til at se deres handlemuligheder og styrker. Voldsramte kvinder er ofte isoleret fra et netværk, hvorfor de står helt alene og dermed svagt i forhold til at komme væk fra volden. Fonden er den støtte, de mangler.

Publiceret d.
3. juli 2023