Gå til hovedindhold

Donationsoverrækkelse til Folkemøde i Næsborg

7722 Løgstør · Nyhedsrummet · Folkemøde

Spar Nord Løgstør har, på vegne af Spar Nord Fonden, bevilliget en donation på 10.000 kroner til afholdelse af Folkemødet i Næsborg.

Folkemødet i Næsborg forbinder landdistrikternes historie med nutiden og forsøger at sætte pejlemærker for fremtiden. Folkemødet er tilpasset landsbyen, landdistriktet, områdets kultur, områdets erhvervsliv og den landlige bebyggelseskultur.

Til stor glæde for de involverede parter kunne Spar Nord Løgstør, på vegne af Spar Nord Fonden, overrække en donation på 10.000 kroner til arrangementet. Donation skal blandt andet gå til afholdelse af mødet, dækning af udgifter, leje af teknisk udstyr, styring af teknik og musikalske indslag m.v.

- Som lokalbank er vi glade for, på vegne af Spar Nord Fonden, at kunne støtte op om gode initiativer i vores lokalområde. Folkemødet i Næsborg betoner en fælles aktivitet, der skaber sammenhold og bidrager til, at vi er stolte af vores område og stolte af at være en del af området, fortæller Bjørn Drejer, afdelingsdirektør i Spar Nord Løgstør.

Programmet for folkemødet starter i Næsborg kirke - herefter er der lokalhistoriske busture rundt i sognet med lokale guider. Der vil være frokost i Forsamlingshuset, og om eftermiddagen kommer der besøg fra Klima- og Ligestillingsminister Maria Bjerre, MF Theresa Berg, formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgård samt borgmester Per Bach, som vil være nøglepersoner i en debat ledet af tidligere formand for Folketinget Chr. Mejdahl.

Publiceret d.
14. maj 2024