Øvrige pensionsopsparinger

Ud over kapitalpensionen, der ikke længere kan tegnes, findes yderligere et par opsparinger, der heller ikke længere er mulige at oprette. Opsparingerne er dog ikke nødvendigvis lukket ned for dem, der i sin tid tegnede dem, og derfor kan du læse om dem her.
Book møde

Selvpension

Selvpension er en tidligere pensionsopsparingsmulighed, der ikke længere kan oprettes. Har du en selvpension stående i Spar Nord, vil den dog bestå som i sin tid aftalt.

Du kan have dine penge placeret på en opsparing med stigende rente, i pensionspuljer eller i værdipapirer, hvor der investeres i aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Der betales pensionsafkastskat på 15,3 %.

Tilskrevne renter er indkomstskattefrie, og ved udbetaling – som kan ske uanset alder – er beløbet skattefrit. I tilfælde af dødsfald udbetales beløbet skattefrit til dødsboet.

Indekskonto

Det er ikke længere muligt at oprette en indekskonto, men har man tegnet en tidligere, er den naturligvis stadig aktiv.

Årlig indbetaling sker ved årets afslutning, dog med mulighed for udsættelse et år. Sker indbetalingen inden årets udgang det følgende år, bibeholder man således retten til indekstillæg fra staten. Der er fuldt fradrag ved indbetalingerne det år, de forfalder, også selv om indbetalingen først sker året efter. En indekskonto forrentes efter højeste indlånsrente, men kan ikke investeres i puljer eller værdipapirer.

Udbetaling af pengene skal ske fra den 1. i måneden, efter at du er fyldt 65 år, til den 1. i måneden, du er fyldt 67 år. Har du flere indekskonti, skal udbetalingerne startes samtidig. Der udbetales månedsvis forud.

Har du spørgsmål? Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes