Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000

Realkreditlån:

December 2018

De lange realkreditrenter befinder sig fortsat på historisk lave niveauer, og de korte realkreditrenter er negative eller ganske tæt på nul. Det er vores vurdering, at vi har passeret bunden på renterne, og at de langsomt vil stige. Risikoen for overraskelser og større – end forventede – stigninger er dog størst for de lange realkreditrenter.

Figur: Udviklingen i renterne på realkreditlån

Realkredit December2018

Vores overordnede anbefaling er, at du som boligejer sikrer renten via et fastrentelån. Alternativt kan sikringen være delvist, hvor den ene halvdel er variabelt forrentet, mens den anden halvdel er fastrente eller et 5-årigt rentetilpasningslån.

Da mulighederne på realkreditmarkedet i dag er mangfoldige, og hvert lån har fordele og ulemper, er det helt centralt, at boligfinansieringen tilpasses den enkeltes behov, livssituation, risikoprofil og økonomi. Det er også vigtigt at forholde sig til bidraget, da det varierer meget fra låntype til låntype og ofte overstiger renteudgiften. Dertil kommer, at Totalkredit opererer med Kundekroner, der er en rabat på bidraget som boligejere med fordel kan have for øje.

Derudover har myndighederne indført en række krav til boligfinansiering, som også skal opfyldes. Derfor anbefaler vi, at du altid tager kontakt til din rådgiver i Spar Nord i forbindelse med boligfinansiering.

Nedenfor vil vi komme med vores generelle anbefalinger, der alene skal ses som en rettesnor og derfor ikke kan sidestilles med individuel rådgivning:

seperator

Står du over for at skulle købe en bolig og har behov for maksimal lånefinansiering, anbefaler vi fastrentelån.

Vi anbefaler altid kurssikring ved hjemtagelse af fastrentelån.

Har du optaget dit fastrentelån før 2016, kan der være besparelser ved at omlægge til et nyt fastrentelån.

Kontakt din rådgiver i Spar Nord for en konkret vurdering.

Afdragsfrie lån er dyrere i bidrag end lån med afdrag (0,325 procentpoint i Totalkredit ved maksimal belåning svarende til en øget bruttoudgift på 1.625 kroner det første år ved et lån på 500.000 kroner), og der er derfor besparelser ved at vælge et lån med afdrag, hvis du har økonomien og risikoprofilen til det.

Skal dit rentepasningslån refinansieres til april 2019, anbefaler vi at øge rentebindingen til 5 år.

Har dit rentetilpasningslån allerede en rentebinding på 5 år, kan det være værd at overveje at skifte til et fastrentelån, der matcher restløbetiden. Renten vil i de fleste tilfælde kun være lidt højere end den nuværende rente, men da bidraget på fastrentelån er lavere end på rentetilpasningslån, er nettoændringen minimal - og du får rentesikring resten af lånets løbetid.

Omkostninger ved et lån på 500.000 kroner: Låneoptagelsesgebyr 4.000 kroner, sagsekspedition 4.000 kroner, indfrielsesgebyr 750 kroner, kurtage 748 kroner, tingslysningsafgift 1.660 kroner, sagsgaranti 2.500 kroner, transport af obligationer 200 kroner.

 

Faktaboks: Baggrunden for renteforventningerne

Efter en synkron, global fremgang i 2016 og 2017 har aktivitetsindikatorerne tabt momentum i 2018. De næste seks måneder bliver derfor vigtige for det finansielle marked. Forhandlingerne om Brexit, handelskrigen mellem primært USA og Kina, samt problemerne med statsbudgettet i Italien er alle politiske begivenheder, der er med til at trække de globale vækstudsigter ned, mens skattelettelserne i USA er med til at trække dem op. Dermed er vækstbilledet knap så klart som tidligere.

På trods af det aftagende tempo peger alt fortsat i retningen af fremgang, og derfor bliver de næste seks måneder særligt vigtige for det finansielle marked, hvor blandt andet Brexit indtræffer og Den Europæiske Centralbank (ECB) påbegynder normaliseringen af deres pengepolitik. Sidstnævnte stopper med opkøbet af obligationer ved årets udgang og holder samtidig renten i ro til i hvert fald efter sommeren 2019.

 
 

Hvilken type lån skal du vælge?

Realkreditlån med fast rente:

Et fastforrentet lån er for dig, som gerne vil kende renten i hele lånets løbetid, uanset om der sker ændringer på lånemarkedet. Eneste variable element er dermed bidragssatsen, som du betaler til dit realkreditinstitut. Et fastforrentet lån kan altid indfries til markedskursen eller til kurs 100, hvilket betyder, at du i hele lånets løbetid har mulighed for at konvertere og udnytte mulighederne for lavere ydelse eller hurtigere tilbagebetaling. På grund af den generelle renteudvikling er fastforrentede lån lige nu historisk billige. Du har mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.

 

Realkreditlån med variabel rente:

Rentetilpasningslån

Med et rentetilpasningslån, får du et lån med variabel rente, men med mulighed for at låse renten fra 1 til 10 år.


F-kort

Med et F-kort lån, får du et lån med variabel rente og et lån med hurtig tilpasning til det aktuelle renteniveau med halvårlig renteregulering.

Renten på et variabelt forrentet lån er lige nu lavere end renten på et fastforrentet lån, men lånet indebærer til gengæld risikoen for højere rente og ydelse ved kommende rentefastsættelser. Et variabelt forrentet lån kan være dyrere at konvertere end et fastforrentet lån. For de nævnte lånetyper gælder, at du har mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.

 
 
 

Tal lån med en bank, der forstår dig

Hvis du har brug for en snak om dine planer, er din rådgiver klar til at hjælpe. Hos Spar Nord er de gode råd gratis, og vi hjælper gerne med at bringe dine planer i livet et skridt videre.

Ring til kundeservice

Mandag til fredag

08:00 - 20:00

Lørdag og søndag

10:00 - 16:00

Bestil et møde med din rådgiver

Har du adgang til Spar Nord Netbank? Log ind med dit NemID og bestil et møde direkte i din rådgivers kalender.

Skriv til os

Har du adgang til Spar Nord Netbank, kan du skrive direkte til din rådgiver. Har du ikke adgang til Spar Nord Netbank, er du velkommen til at skrive til os her. Vi bestræber os på at besvare din e-mail inden for 24 timer på hverdage.

 Jeg er kunde i Spar Nord