Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000
 

Betalinger til udlandet

Elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt telekommunikationssystem, som en stor del af verdens banker er tilsluttet.

Afhængig af hvor hurtigt overførslen skal være fremme hos beløbsmodtager, har du mulighed for at vælge mellem forskellige overførselstyper. Prisen for overførslen er fastsat ud fra, hvor hurtigt beløbet ønskes stillet til rådighed for beløbsmodtageren.

Du kan vælge mellem følgende overførselstyper:

Almindelig overførsel
Beløbet stilles til rådighed for Spar Nord Banks korrespondentbank efter 1 bankdag, hvis valutaen er i EUR og betalingen er indenfor EU/EØS. Andre valutaer stilles til rådighed for Spar Nord Banks korrespondentbank efter 2 bankdage.  Overførselsanmodning modtaget inden 15.30 bliver ekspederet samme dag. Overførsler, som opfylder kriterier for EU-betaling vil blive afviklet i den europæiske EUR-clearing.

Ekspresoverførsel i EUR, USD, CAD, GBP, SEK & NOK
Beløbet stilles til rådighed for Spar Nord Banks korrespondentbank samme dag, som overførslen ekspederes. Hvis overførselsanmodningen er modtaget efter kl. 14.00 forbeholder Spar Nord Bank sig ret til, at beløbet først bliver sat til rådighed for Spar Nord Banks korrespondent 1 bankdag fra ekspeditionsdag. Overførselsanmodning modtaget inden kl. 15.30 bliver ekspederet samme dag.

Ekspresoverførsler i DKK
Beløbet stilles til rådighed for Spar Nord Banks korrespondentbank samme dag, som overførslen ekspederes. Hvis overførselsanmodning er modtaget efter kl. 13.00 forbeholder Spar Nord sig ret til, at beløbet først bliver sat til rådighed for Spar Nord Banks korrespondentbank 1 bankdag fra ekspeditionsdag.

Ekspresoverførsler i andre valutaer
Stilles til rådighed for Spar Nord Banks korrespondentbank 1 bankdag efter ekspeditionsdag, hvis overførselsanmodning er modtaget inden kl. 15.30. Dog skal nævnes at nogle eksotiske valutaer kun handles i markedet + 2 bankdage (ved disse eksotiske valutaer kan der med fordel bestilles en almindelig overførsel).

Rådighedstidspunkt
Beløbsmodtagers rådighedstidspunkt over en modtaget overførsel afhænger af kontoførende pengeinstituts forretningsbetingelser. For overførsler sendt i EUR til pengeinstitutter indenfor EU/EØS vil modtagerbankens gennemførselstid være i henhold til Betalingstjenesteloven, som for elektroniske transaktioner er max 1 ekspeditionsdag, og for papirbaserede transaktioner max 2 ekspeditionsdage.

Tilbagekaldelse
En overførsel er uigenkaldelig. Derfor kan beløbet som hovedregel kun tilbagekaldes, hvis modtager samt modtagers pengeinstitut accepterer dette.

Forudsætninger for ekspedition
Før en betaling til udlandet kan ekspederes, skal Spar Nord Bank forsynes med de nødvendige betalingsoplysninger. Samtidig skal overførselsbeløbet eller modværdien heraf plus omkostninger stilles til vores rådighed.

Nødvendige betalingsoplysninger
For at fremme ekspeditionen og undgå misforståelser er det vigtigt, at vi modtager de nødvendige oplysninger så nøjagtige som muligt.

Bestilling af overførsler
Bestilling af overførsler skal indeholde:

  • Afsenders navn, adresse og kontonummer
  • Overførselstype
  • Møntsort og beløb
  • Modtagers navn, adresse og land
  • Modtagers kontonummer eller anden unik ID. Indenfor EU/EØS skal   IBAN altid oplyses.
  • Oplysning til modtager om betalingsformål.
  • Omkostningsfordeling mellem afsender og modtager. (Se forklaring nedenfor under punktet omkostninger)
  • Modtagers bankforbindelse (navn, adresse, landangivelse) eller BIC-kode - indenfor EU/EØS skal BIC altid oplyses.


For følgende lande kræves yderligere bankkode:
Canada: CCXXXXXXXXX (9 cifre)
USA: FWXXXXXXXXX (9 cifre)
Sydafrika: ZAXXXXXX (6 cifre)
Australien: AUXXXXXX (6 cifre)

Vær opmærksom på at det medfører forsinkelse og yderligere omkostninger, hvis modtagers navn og kontonummer ikke er oplyst korrekt.

Hvis modtagers bankforbindelse og kontonummer eller andet id-nummer ikke foreligger, er Spar Nord i henhold til regler pr. 01.01.07 ikke forpligtet til at gennemføre overførslen, men kan anmode om yderligere oplysninger eller vælge at annullere overførslen.

Bestilling af overførsler skal foretages skriftligt og på vores særlige bestillingsblanket, som du kan få udleveret i banken.

Efter udfyldelse af formularen underskrives denne og afleveres i en af vore afdelinger. Bestilling kan også foretages elektronisk via Spar Nord Banks Netbank.

Tidsfrister for bestilling
Bestillinger, som vi modtager inden kl. 15.30, udføres samme dag.

Omkostninger
Prisen på en betaling til udlandet afhænger af den betalingstype, du vælger. Ved ekspeditionen bliver der opkrævet gebyrer/provisioner i henhold til Spar Nord Banks Prisinformation, som udleveres i din lokale bank.

Du bør være opmærksom på, at der vil blive opkrævet gebyr i Spar Nord Bank og i udlandet.

Ved bestilling aftaler vi, hvorledes disse fordeles mellem dig og beløbsmodtager. Du har følgende valgmuligheder:

Alle omkostninger betales af afsender "OUR"
Hvis du vælger at betale bankomkostninger i udlandet, vil vi, ud over vores normale gebyr, beregne et tillægsgebyr til dækning heraf ved overførslens effektuering. Vi forbeholder os ret til efterfølgende at opkræve udenlandske omkostninger, der overstiger det allerede beregnede tillægsgebyr.

Vær opmærksom på at overførsler indenfor EU/EØS, ikke kan anvende denne omkostningsfordeling medmindre der sker en omveksling. (f.eks.,  der overføres EUR som betales fra en DKK konto)

Omkostninger fordeles mellem afsender og modtager "SHA"
Oftest betaler afsender vores omkostninger ved overførslen, og beløbsmodtager betaler omkostninger i udlandet. Disse varierer fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut. Vi vil oftest kunne give dig en indikation af prisniveauet.

Alle omkostninger betales af modtager "BEN"
Du kan også vælge at lade beløbsmodtager betale alle omkostninger. I så fald vil vi fratrække vore omkostninger ved effektuering af overførslen.

Vær opmærksom på at overførsler indenfor EU/EØS, ikke kan anvende denne omkostningsfordeling.

Valutakurs
Betalinger i fremmed valuta mindre end modværdien af Dkk 2 mio. , som bestilles inden kl. 15.30 vil, hvis andet ikke aftales blive afregnet efter markedskursen* plus et tillæg, der varierer for de enkelte valutaer og fremgår af Spar Nord Banks Prisinformation.*Kilde WM/Reuters.

Afregning af betalinger til udlandet
Betalinger til udlandet vil blive hævet på din konto med rentemæssig virkning (valør) pr. ekspeditionsdagen.

Der vil blive fremsendt en afregningsnota med oplysning om valutakurs og omkostninger.

Er du i tvivl?
Det er altid en god idé at kontakte din rådgiver i konkrete situationer ved betalinger til specielle lande.

Banken er ikke ansvarlig for manglende gennemførsel af transaktioner på baggrund af indførsel af udenlandske sanktioner.