Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000
 

Betalinger til udlandet

Betalinger til udlandet

Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via SWIFT, der er et internationalt telekommunikationssystem, som de fleste af verdens banker er tilsluttet. Betalinger i EUR indenfor EU/EØS kan ske via den Europæiske EUR-Clearing.

Betalinger til udlandet kan bestilles i Spar Nord netbank - alternativt kan bestilling foretages skriftligt på vores bestillingsblanket, som udleves i din lokale bank.

Afhængig af hvor hurtigt betalingen skal være fremme hos beløbsmodtager, har du mulighed for at vælge mellem forskellige overførselstyper. Prisen for betalingen afhænger af, hvor hurtigt beløbet skal være til rådighed for beløbsmodtageren.

Du kan vælge mellem følgende overførselstyper:

Almindelig overførsel
Beløbet bliver stillet til rådighed for Spar Nord udenlandske bankforbindelse / eller den Europæiske EUR-clearing i henhold til Lov om Betalinger således:

Betalinger indenfor EU/EØS lande:
Overførselsvaluta / Modtagerbank
EUR / 1 valørdag
Øvrige EU/EØS valutaer / Max. 4 valørdage
Ikke EU/EØS valutaer / Max. 4 valørdage

Betalinger udenfor EU/EØS lande:
Overførselsvaluta / Modtagerbank
EU/EØs valuta / max 4 valørdage

Bestillinger modtaget inden kl. 15.30 bliver ekspederet samme dag. 

Betalinger, som opfylder kriterier for EU-betaling (EUR / BIC / IBAN / EU/EØS-land / SHA) vil blive afviklet i den europæiske EUR-clearing.

Ekspresoverførsel i EUR, USD, CAD, GBP, SEK & NOK
Beløbet stilles til rådighed for Spar Nords korrespondentbank samme dag, som betalingen ekspederes. Hvis bestillingen er modtaget efter kl. 14.00 forbeholder Spar Nord sig ret til, at beløbet først bliver sat til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse 1 bankdag fra ekspeditionsdag.

Ekspresoverførsler i DKK
Beløbet stilles til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse samme dag, som betalingen ekspederes. Hvis bestillingen er modtaget efter kl. 13.00 forbeholder Spar Nord sig ret til, at beløbet først bliver sat til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse/korrespondentbank 1 bankdag fra ekspeditionsdag.

Ekspresoverførsler i andre valutaer
Beløbet stilles til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse 1 bankdag efter ekspeditionsdag. Visse eksotiske valutaer kan kun handles i markedet + 2 bankdage (ved disse eksotiske valutaer kan der med fordel bestilles en almindelig overførsel).

Tilbagekaldelse
En betaling er uigenkaldelig. Derfor kan beløbet som hovedregel kun tilbagekaldes, hvis modtager samt modtagers pengeinstitut accepterer dette.

Forudsætninger for ekspedition
Før en betaling til udlandet kan ekspederes, skal Spar Nord forsynes med de nødvendige betalingsoplysninger og der skal være dækning på debiteringskontoen.

Nødvendige betalingsoplysninger
For at fremme ekspeditionen og undgå misforståelser er det vigtigt, at vi modtager de nødvendige oplysninger så nøjagtige som muligt.

Bestilling af betalinger
Bestilling af betalinger skal indeholde:

 • Afsenders navn, adresse og kontonummer
 • Overførselstype
 • Møntsort og beløb
 • Modtagers navn
 • Modtagers kontonummer eller anden unik ID. Indenfor EU/EØS skal IBAN altid oplyses.
 • Oplysning til modtager om betalingsformål.
 • Omkostningsfordeling mellem afsender og modtager. (se forklaring nedenfor under punktet omkostninger)
 • Modtagers bankforbindelse (navn, adresse, landangivelse) eller BIC-kode - indenfor EU/EØS skal BIC altid oplyses.


Hvis BIC ikke benyttes skal clearings-/bankkoder benyttes til følgende landede. De fremgår nedenfor :

 • Australien: AUXXXXXX (6 cifre) også kaldet BSB-number
 • Canada: CCXXXXXXXXX (9 cifre)
 • USA: FWXXXXXXXXX (9 cifre) - også kaldet fedwire/ABA/routing number
 • Sydafrika: ZAXXXXXX (6 cifre)

Vær opmærksom på at det medfører forsinkelse og yderligere omkostninger, hvis modtagers navn og kontonummer ikke er oplyst korrekt.

Hvis modtagers bankforbindelse og kontonummer eller andet id-nummer ikke oplyses, er Spar Nord i henhold til regler pr. 01.01.07 ikke forpligtet til at gennemføre overførslen, men kan anmode om yderligere oplysninger eller vælge at annullere betalingen.

Tidsfrister for bestilling
Bestillinger, som vi modtager inden kl. 15.30, udføres samme dag.

Omkostninger
Omkostninger på en betaling til udlandet afhænger af den betalingstype, du vælger. Ved ekspeditionen bliver der opkrævet gebyrer/provisioner i henhold til Spar Nords prisinformation, som findes på bankens hjemmeside.

Du bør være opmærksom på, at der vil blive opkrævet gebyr i Spar Nord og i modtagerbanken. Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis betalingen videregives gennem flere pengeinstitutter.

Ved bestilling vælges, hvordan de fordeles mellem dig og beløbsmodtager. Du har følgende valgmuligheder:

 • SHA - omkostninger fordeles mellem afsender og modtager
  Her betaler afsender omkostninger i afsenders pengeinstitut - modtager betaler øvrige omkostninger. Denne omkostnings fordeling er den eneste som kan benyttes ved betalinger til og fra EU/EØS lande - uanset valuta.
 • OUR - alle omkostninger betales af afsender
  Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra ikke-EU/EØS lande og bør kun benyttes såfremt det er aftalt med modtager. Hvis du vælger at betale bankomkostninger i udlandet, vil vi, ud over vores normale gebyr, beregne et tillægsgebyr, jfr. vores prisinformation, til dækning heraf ved betalingens effektuering. Vi forbeholder os ret til efterfølgende at opkræve udenlandske omkostninger, der overstiger det allerede beregnede tillægsgebyr.

 • BEN - alle omkostninger betales af modtager
  Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra ikke-EU/EØS lande. Hvis denne omkostningsfordeling vælges vil vore omkostninger blive fratrukket det anmodede overførte beløb, inden betaling bliver udført.


Lande, hvortil der er særlige krav
Ukraine - Egypten - Indien - Malaysia - Sydafrika
Oplys altid en betalingsreference eller detaljeret betalingsformål.
Forkortelser accepteres ikke.
Manglende betalingsreference kan medføre, at betalingen returneres fra udlandet.

Asien
Betalinger til asiatiske lande kræver yderst præcise modtageroplysninger, da man ellers kan risikere, at betalingen returneres fra udlandet. Forkortelser accepteres ikke.

Vietnam
I forbindelse med betalinger til lån skal betalingsreference oplyses.

Kina - CNY overførsel
CNY må kun benyttes i forbindelse med kommercielle transaktioner. Fyldestgørende betalingsformål skal oplyses sammen med evt. betalingsreference.
CNY må kun overføres til virksomheder i Kina og Hongkong, som har en CNY-konto. Privat personer må ikke modtage CNY betalinger.

Iran og Nordkorea
Pga. sanktioner mod disse lande udfører Spar Nord ikke overførsler hertil, ligesom overførsler herfra vil blive afvist.

Valutakurs
Valutakurs ved betaling med modværdi under 2. mio. DKK.
Betalinger i fremmed valuta med veksling vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter VM/Reuters middelkurs plus en valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer og fremgår af Spar Nords prisinformation under "udland".

Valutakurs ved betalinger med modværdi over 2. mio. DKK.
Betalinger i fremmed valuta med veksling vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter den aktuelle markedskurs plus en valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer.

Afregning af betalinger til udlandet
Betalinger til udlandet vil blive hævet på din konto med rentemæssig virkning (valør) pr. ekspeditionsdagen.

Der vil blive fremsendt en afregningsnota med oplysning om valutakurs og omkostninger.


Er du i tvivl?
Det er altid en god idé at kontakte din rådgiver i konkrete situationer ved betalinger til specielle lande.

Banken er ikke ansvarlig for manglende gennemførsel af transaktioner på baggrund af indførsel af udenlandske sanktioner.