Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000
 

Betalinger fra udlandet

Elektronisk overførsel af betalinger fra udlandet

Betalinger fra udlandet kan overføres direkte til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Denne betalingsform vil normalt være den mest hensigtsmæssige for dig, da det er den hurtigste og billigste betalingsmåde.   Betalinger i EUR indenfor EU/EØS kan endvidere ske via den Europæiske EUR-clearing.

Information til beløbsafsender
For at fremme ekspeditionen og undgå misforståelser vil det være en god idé, at der på dine fakturaer findes oplysninger om din bankforbindelse:

Spar Nord Bank A/S
International Division
Skelagervej 15, Postbox 162
DK-9100 Aalborg
SPNODK22 (BIC-kode/SWIFT)
IBAN (International Bank Account Number) der fremgår af kontoudskrift

Ved henvendelse til Spar Nord Bank kan du rekvirere selvklæbende mærkater med disse oplysninger til at sætte på fakturaer o.lign.

Omkostninger
Samtidig med krediteringen af din konto får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vort ekspeditionsgebyr/provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Gebyrer/provisioner fremgår af Spar Nord Banks prisliste.

Såfremt beløbsafsender har påtaget sig at afholde alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag. Har afsenderen derimod anmodet om, at du også afholder det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil disse være fratrukket, inden vi modtager beløbet.

Valutakurs
Overførsler i valuta, mindre end modværdien af DKK 1 mio. / DKK 2 mio., afhængig af valuta, omregnes automatisk til DKK, medmindre det af udbetalingsordren fra udlandet klart fremgår, at beløbet skal indsættes på en valutakonto, eller der er indgået anden aftale med Spar Nord Bank. Overførsler i valuta større end modværdien af DKK 1 mio. / DKK 2 mio., afhængig af valuta, afregnes på baggrund af en aftalt kurs.

Afregningskursen, vil hvis andet ikke er aftalt blive afregnet efter markedskursen* minus et fradrag der varierer for de enkelte valutaer og fremgår af Spar Nord Banks Prisinformation.*Kilde WM/Reuters.

Betalinger modtaget inden kl. 15.30 afregnes til kursen på modtagelsesdagen, mens betalinger modtaget efter dette tidspunkt afregnes næste bankdag til næste bankdags kurs.

Hvornår er beløbet til disposition?
Beløbet indsættes på modtagers konto med valør 0-2 bankdage efter ekspeditionsdagen, dog tidligst den valørdag beløbet er stillet til Spar Nord Banks disposition. Kreditvalør fastsættes under hensyntagen til om transaktionen er omfattet af Betalingstjenesteloven.

Hvis overførslen modtages efter Spar Nord Banks rådighedsdag betragtes modtagelsesdag som rådighedsdag og kreditvalør fastsættes under hensyntagen til betalingstjenesteloven og modtagelsestidspunkt (før/efter kl. 15.30).  

Uanset hvilken valuta vi modtager, vil beløbet blive krediteret den konto, der er oplyst fra ordregiver med mindre beløbsmodtager har indgået anden aftale med Spar Nord Bank. I så fald bliver beløbet indsat på den aftalte konto.