Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000
 

Betalinger fra udlandet

Betalinger fra udlandet

Betalinger fra udlandet overføres direkte til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Denne betalingsform er den hurtigste og billigste betalingsmåde.   Betalinger i EUR indenfor EU/EØS kan ske via den Europæiske EUR-clearing.

Oplysninger til beløbsafsender
For hurtig ekspeditionen og for at undgå misforståelser anbefaler vi, at følgende oplysninger gives evt.på dine fakturaer:

Spar Nord Bank A/S
International Division
Skelagervej 15, Postbox 162
DK-9100 Aalborg
SPNODK22 (BIC-kode/SWIFT)
IBAN (International Bank Account Number) der fremgår af kontoudskrift

Omkostninger
Når vi krediterer din konto får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vores ekspeditionsgebyr/provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Gebyrer/provisioner fremgår af Spar Nords prisinformation under "udland".

Hvis afsender afholder alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag. Har afsenderen derimod bedt om, at du også afholder det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil de være fratrukket, inden vi modtager beløbet.

Valutakurs ved betalinger med modværdi mindre end 2 mio. DKK.
Betalinger i valuta, mindre end modværdien af 2 mio. DKK, omregnes til DKK, medmindre det fra udlandet klart fremgår, at beløbet skal indsættes på en valutakonto, eller hvis du har indgået anden aftale med Spar Nord.
Afregningskursen vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter VM/Retuers middelkurs minus en valutamarginal der varierer for de enkelte valutaer og fremgår af Spar Nords  prisinformation under "udland".

Valutakurs ved betalinger med modværdi over 2 mio. DKK.
Betalinger i valuta større end modværdien af 2 mio. DKK, afregnes på baggrund af markedskurs minus valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer.

Cut-off
Betalinger modtaget t.o.m. kl. 15.30 afregnes på modtagelsesdagen, hvis modtagelsesdagen er en bankdag. Betalinger modtaget efter dette tidspunkt afregnes næste bankdag.

Hvornår er beløbet til disposition?
Beløbet indsættes på modtagers konto med valør 0- 4 bankdage efter ekspeditionsdagen, dog tidligst den valørdag beløbet er stillet til Spar Nords disposition. Kreditvalør fastsættes under hensyntagen til om transaktionen er omfattet af Lov om betalinger.

Hvis betalingen modtages efter Spar Nords rådighedsdag betragtes modtagelsesdag som rådighedsdag og kreditvalør fastsættes under hensyntagen til Lov om betalinger og modtagelsestidspunkt (før/efter kl. 15.30).  

Uanset hvilken valuta vi modtager, vil beløbet blive krediteret den konto, der er oplyst fra afsenderen med mindre beløbsmodtager har indgået anden aftale med Spar Nord. I så fald bliver beløbet indsat på den aftalte konto.

Forbehold ved kreditering
Banken er berettiget til at tilbageføre allerede krediterede beløb, såfremt det viser sig at betalingen er i strid med internationale sanktioner og derfor forsinkes, returneres eller indefryses.

Banken er ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå i denne forbindelse.