Betalinger fra udlandet

Betalinger fra udlandet overføres direkte til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Denne betalingsform er den hurtigste og billigste betalingsmåde. Betalinger i EUR indenfor EU/EØS kan ske via den Europæiske EUR-clearing.
Læs mere om betalinger fra udlandet
 • Oplysninger til beløbsafsender
 • Omkostninger
 • Valutakurser
 • Disposition og cut-off
 • Forbehold ved kreditering

Oplysninger til beløbsafsender

For hurtig og effektiv ekspedition fra udlandet anbefaler vi, at du oplyser følgende, hvis du skal modtage beløb fra udlandet :

 • Spar Nord Bank A/S, Denmark
 • SPNODK22 (BIC kode)
 • IBAN kontonummer, der fremgår af dit kontoudskrift og er på 18 karakterer startende med DK. Konto skal være en betalingskonto.
 • Oplysninger til beløbsafsender

  For hurtig og effektiv ekspedition fra udlandet anbefaler vi, at du oplyser følgende, hvis du skal modtage beløb fra udlandet :

  • Spar Nord Bank A/S, Denmark
  • SPNODK22 (BIC kode)
  • IBAN kontonummer, der fremgår af dit kontoudskrift og er på 18 karakterer startende med DK. Konto skal være en betalingskonto.
 • Omkostninger

  Når vi krediterer din konto får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vores ekspeditionsgebyr/provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Gebyrer/provisioner fremgår af Spar Nords prisinformation under "udland".

  Hvis afsender afholder alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag. Har afsenderen derimod bedt om, at du også afholder det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil de være fratrukket, inden vi modtager beløbet.

  Da betalingen kan være sket gennem flere pengeinstitutter på vejen til Spar Nord Bank kan der være fratrukket gebyrer i hvert pengeinstitut.

 • Valutakurser

  Valutakurs ved overførsel med modværdi under 2 mio. DKK:
  Betalinger med veksling vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter VM/Reuters middelkurs minus en valutamarginal på den pågældende valuta. Valutamarginaler fremgår af Spar Nords Prisinformation.

  Valutakurs ved overførsel med modværdi over 2 mio. DKK:
  Betalinger med veksling vil blive afregnet efter den aktuelle markedskurs minus en valutamarginal.

  Enkelte af Spar Nord udvalgte valutaer handles altid til markedskurs minus en valutamarginal.

 • Disposition og cut-off

  Betalinger modtaget inden kl. 15.30 afregnes på modtagelsesdagen, hvis denne er en bankdag.
  Beløbet indsættes på modtagers konto med valør 0- 4 bankdage efter ekspeditionsdagen, dog tidligst den valørdag beløbet er stillet til Spar Nords disposition. Kreditvalør fastsættes under hensyntagen til om transaktionen er omfattet af Lov om betalinger.

  Hvis betalingen modtages efter Spar Nords rådighedsdag betragtes modtagelsesdag som rådighedsdag og kreditvalør fastsættes under hensyntagen til Lov om betalinger og modtagelsestidspunkt (før/efter kl. 15.30).

  Uanset hvilken valuta vi modtager, vil beløbet blive krediteret den konto, der er oplyst fra afsenderen med mindre beløbsmodtager har indgået anden aftale med Spar Nord. I så fald bliver beløbet indsat på den aftalte konto.

 • Forbehold ved kreditering

  Banken er berettiget til at tilbageføre allerede krediterede beløb, såfremt det viser sig at betalingen er i strid med internationale sanktioner og derfor forsinkes, returneres eller indefryses.  Beløb kan endvidere tilbageføres i henhold til Spar Nords Almindelige Forretningsbetingelser.

  Banken er ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå i denne forbindelse.

Har du spørgsmål? Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes