Ændret rente på indlån og udlån

Spar Nord ændrer indlåns- og udlånsrenten over for private kunder og erhvervskunder pr. 1. september 2022.
Se ændringerne her

Ændret rente på indlån og udlån
I forbindelse med Nationalbankens rentestigning på 0,50 procentpoint har vi valgt at følge denne ændring en-til-en og hæver bankens indlåns- og udlånsrente pr. 1. september med 0,50 procentpoint. Indlånsrenten hæves dog maksimalt til 0,00 pct.

Ændringerne gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. De ændrede rentesatser kan ses på bankens hjemmeside pr. 1. september 2022.

For dig som privatkunde – indlån
Vi styrer efter Nationalbankens rente på indskudsbeviser (den rente, vi og andre banker typisk styrer efter). Med Nationalbankens rentestigning er Spar Nords indlånsrente pr. 1. september 2022 -0,20 pct.

Nationalbankens rente er med andre ord stadig negativ, så vi slipper ikke de negative renter helt endnu. Vi forventer dog, at Nationalbanken kommer med flere rentestigninger i efteråret og vinteren 2022.

Vi fastholder beløbsgrænsen på 100.000 kr. for kunder med NemKonto i banken og 25.000 kr. for pensionskonti. Det betyder, at hvis du har mere end 100.000 kr. stående på dine konti i Spar Nord, så vil du fra 1. september 2022 betale 0,20 pct. i negativ rente (den aktuelle negative rente er 0,70 pct.).

Eksempel: Almindelige indlånskonti i DKK

Opsparingskonto                                              150.000
Lønkonto                                                             12.000
Budgetkonto                                                      33.000

Samlet indestående                                        195.000

Grænse for negativ rente                               100.000

Beløb, som overstiger grænsen                    95.000

Negativ rente inden ændring (-0,70 %)       665
Negativ rente efter ændring (-0,20 %)        190

 

For dig som privatkunde - udlån
For dine udlån eller kreditter – de penge du har lånt i Spar Nord – betyder renteændringen, at du skal betale 0,50 procentpoint mere i rente. Ændringen gælder ikke realkreditlån.

Du får information om den nye udlånsrente på dine konti i net- og mobilbanken. Endvidere får du et brev direkte fra banken i din e-Boks eller postkasse.


Eksempel: Boliglån (annuitetslån med 30 års løbetid, hvor der er stillet sikkerhed for lånet)

                                                    Før 1. september 2022          Efter 1. september 2022

Hovedstol                                 500.000 kr.                             500.000 kr.
Rente %                                     3,95                                          4,45
Debitorrente %                        4,01                                          4,52
Årlig omk. i pct. (ÅOP)            4,37                                         4,90
Løbetid                                     30 år                                       30 år

Ydelse før skat pr. md.           2.479 kr.                                  2.631 kr.
Difference før skat                                                                   152 kr.

 

For dig som erhvervskunde – indlån
For erhvervskunder betyder ændringen, at vi hæver indlånsrenten med 0,50 procentpoint fra 1. september 2022. Dog hæver vi maksimalt renten op til 0,00 pct.

Mange erhvervskunder har individuelle renteaftaler, hvorfor det er forskelligt, hvordan renten lander. Tjek din nuværende rente i net- og mobilbanken under ”kontovilkår”. Fra 1. september vil du kunne se den nye opdaterede rentesats.

For dig som erhvervskunde – udlån
Har du et lån i variabel rente, skal du regne med, at renten hæves 0,50 procentpoint. Da mange erhvervskunder har individuelle renteaftaler, er det forskelligt, hvordan renten lander. Tjek din nuværende rente i net- og mobilbanken under ”kontovilkår”. Fra 1. september vil du kunne se den nye opdaterede rentesats.

Find svar på de oftest stillede spørgsmål herunder:

 • Hvorfor skal man betale penge for at have penge stående i banken?

  Den vigtigste grund til, at vi er havnet i denne situation, er at de overordnede renter i Europa – dem som Den Europæiske Centralbank og de enkelte landes nationalbanker fastsætter – nu har været negative i en længere årrække. Og alt tyder desværre på, at det kommer til at fortsætte sådan i de kommende år. Fordi danskerne har sparet så meget op i årene efter finanskrisen – og vi som bank derfor har modtaget mange flere penge i indlån fra vores kunder, end vi kan låne ud – betyder det, at vi efterhånden har en meget betydelig udgift forbundet med at tage imod indlån.

 • Hvorfor er minimumsgrænsen 100.000 kroner?

  Beløbsgrænsen og de øvrige vilkår, der knytter sig til negative indlånsrenter, er noget som vi ligesom de andre banker fastsætter i en overordnet vurdering af, hvad der er ret og rimeligt under de betingelser, der nu gør sig gældende på markedet. Set fra bankens side handler det om, hvordan vi skaber et rimeligt forhold mellem vores indtægter og udgifter. Fra et kundeperspektiv er fokus på at sikre, at de samlede vilkår – den rådgivning og service, kunden får, og de priser, kunden betaler – er rimelige og konkurrencedygtige.

 • Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negative indlånsrenter?

  Private kunder berørt af negative renter modtager en varsling i netbanken, når de rammer beløbsgrænsen for beregning af negativ indlånsrente. Her kan de læse nærmere om, hvordan de er berørt.
  Ændring af rentesatser og beløbsgrænser varsles endvidere i dagspressen og kan ses her.

 • Hvornår opkræves negative indlånsrenter?

  Du vil af din årsopgørelse kunne se opkrævningen af den negative rente, hvis du er omfattet af renteændringen på henholdsvis kontante indeståender eller kontante pensionsopsparinger. For nogle kunder kan der dog være tale om en kvartalsvis opkrævning.

 • Hvad er renten for privatkunder med kontant indestående under 100.000 kr.

  For privatkunder med NemKonto og kontant indestående under 100.000 kroner er renten typisk 0,0 procent. For privatkunder uden NemKonto og kontant indestående over 0 kroner er renten typisk -0,70 procent.

 • Hvordan er det, hvis vi er to voksne i husstanden?

  Hvis I har jeres NemKonto i Spar Nord kan I begge have 100.000 kr. stående på jeres konto, uden at der beregnes negativ indlånsrente. I kan altså have 200.000 kr. i alt stående til 0 % i rente.

 • Hvor meget kommer jeg til at betale i negativ rente?

  Har du og din samlever/ægtefælle fx et kontant indestående på 750.000 kr., vil der være tale om en årlig renteudgift på 3.850 kr. Efter skat vil der være tale om en udgift på ca.  2.300 kr.

 • Hvad kan jeg gøre for at slippe for at betale negative indlånsrenter?

  Først og fremmest er det meget vigtigt at du overvejer, hvilken risiko du ønsker at løbe – om du med fordel kunne placere dine penge i investeringsprodukter i stedet for at lade dem stå som kontant indlån. Andre alternativer kunne være øget pensionsopsparing, afdrag på gæld eller måske pengegaver. Det er en rigtig god ide at tage en snak med sin rådgiver og drøfte, hvad der er den bedste løsning.

 • Hvorfor gælder grænsen på 100.000 kroner ikke på kontant indestående på pension?

  For pensionskonti er beløbsgrænsen for beregning af negativ indlånsrente 25.000 kr. for kontant indestående. Det er fordi vi anser pensionsmidler for at være langsigtet opsparing, som med fordel – og på trods af de svingninger, der er på markedet – kan investeres i værdipapirer. Det er jo også netop det der sker, hvis opsparingen placeres i et pensionsselskab. Fra det tidspunkt, hvor pensionsopsparing begynder at komme til udbetaling, gælder grænsen på 100.000 kr.