Spar Nord afskaffer negative renter

Spar Nord hæver ind- og udlånsrenten henholdsvis den 16. september og 17. oktober og gør dermed negative renter til fortid for privat- og erhvervskunder.
Se ændringerne her

Ændret rente på ind- og udlån
Med virkning fra 16. september hæver Spar Nord renten på indlån og udlån for bankens kunder. For erhvervskunders udlån hæves renten dog først pr. 17. oktober 2022.

Dermed ophører Spar Nord med at opkræve negative renter på indlån.

Renteændringen sker som følge af Nationalbankens beslutning om at hæve renten med 0,75 procent pr. 9. september 2022 og dermed bringe den negative rente i positiv.

For dig som privatkunde med indlån
Indlånsrenten forhøjes med op til 0,95 pct.

For dig som privatkunde med indlån betyder renteændringen, at den variable indlånsrente på pensionskonti, børneopsparinger og boligopsparinger fra den 16. september hæves fra -0,20 procent til 0,25 procent på indestående op til 100.000 kr. og fra -0,20 procent til 0,75 procent på indestående over 100.000 kr.

Banken introducerer samtidig et nyt opsparingsprodukt OpsparingPLUS, hvor den variable indlånsrente fastsættes til 0,25 pct.

Renten på øvrigt indlån i Spar Nord fastsættes til 0,00 procent. Kunder uden NemKonto i Spar Nord er også omfattet af denne rente på deres indlån.

For dig som privatkunde med udlån
For dig som privatkunde med udlån betyder renteændringen, at den variable rente på dit lån eller kreditter i banken hæves med 0,75 procent. Realkreditlån er ikke omfattet af renteændringen.

Renteændringen gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser og sker af forretningsmæssige årsager for at tilpasse prissætningen til det aktuelle prisniveau i markedet.

Som privatkunde med udlån i banken modtager du information om den nye udlånsrente på dine konti i net- og mobilbanken samt i din e-Boks.

For dig som erhvervskunde med indlån
For dig som erhvervskunde med indlån betyder renteændringen, at renten på dit indlån i danske kroner hæves med op til 0,85 pct. og fremover fastsættes til 0,00 procent.

For dig som erhvervskunde med udlån
For dig som erhvervskunde med udlån betyder renteændringen, at renten på dit udlån i banken hæves med minimum 0,75 procent og på erhvervsgarantier hæves garantiprovisionen med 0,25 procent.

Som erhvervskunde med udlån i banken modtager du information om den nye udlånsrente på dine konti i net- og mobilbanken eller i din e-Boks.