Ændret rente på kontant indestående og kontante pensionsopsparinger

Du kan her læse mere om, hvad negative renter betyder for dig som kunde i Spar Nord.
Læs mere om negative renter
Kundemøde

Spar Nord har fra 1. januar 2020 sænket renten for kontante indestående over 750.000 kroner og for kontante indestående på pensionskonti over 25.000 kroner for privatkunder med NemKonto til -0,75 procent. Det sker som en konsekvens af det historisk lave renteniveau, vi gennem de senere år har oplevet i dansk økonomi, og som ventes at forsætte en del år endnu.

Grænsen på 750.000 kroner på kontant indestående gælder pr. kunde uanset alder. Har du derfor en fælles konto med eksempelvis din ægtefælle, så har I mulighed for at have et samlet kontant indestående på op til 1,5 mio. kroner. Det er dog en god idé at tage en snak med jeres rådgiver om jeres økonomiske situation, da der kan være forhold, som skal tages i betragtning.

For privatkunder uden NemKonto er renten for kontante indestående over 0 kroner sænket til -0,75 procent fra 1. april 2020. Grænsen på 0 kroner gør sig gældende på kundeniveau uanset alder. Nye kunder uden NemKonto har fra 1. januar 2020 betalt -0,75 procent i rente.

Er du berørt af renteændringen på kontant indestående eller kontante pensionsopsparinger, opfordrer vi dig til at kontakte din rådgiver for at høre nærmere om dine muligheder for alternative placeringer.

Find svar på de oftest stillede spørgsmål herunder:

 • Hvorfor sænker I renten på indlån?

  Det gør vi, fordi det efterhånden står klart, at de negative renter ikke er et forbigående fænomen. Nationalbankens indskudsbevisrente har nu været negativ siden 2012 (den var dog positiv i en kort periode fra 25. april 2014 til 5. september 2014), og med de seneste tiltag fra Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken er der udsigt til, at de negative renter fortsætter i en lang periode endnu.

  Dermed er det kun blevet endnu mere tydeligt, at der er behov for, at vi tilpasser vores forretningsmodel til den nye virkelighed. Og det vil sige renter, der også på indlånssiden i højere grad er i overensstemmelse med Nationalbankens indskudsbevisrente og dermed i øvrigt også i overensstemmelse med de pengepolitiske hensigter, der handler om at stimulere forbrug og investeringer i samfundet.

 • Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negative renter?

  Ved udgangen af november 2019 modtog de privatkunder med NemKonto, som er berørt af negative renter fra 1. januar 2020, et varslingsbrev, hvor de kunne læse nærmere om, hvordan de er berørt. I brevet opfordres de berørte kunder til at kontakte deres rådgiver for yderligere information.

  Ved udgangen af februar 2020 modtog de privatkunder uden NemKonto, som er berørt af negative renter fra 1. april 2020, et varslingsbrev, hvor de kunne læse nærmere om, hvordan de er berørt. I brevet opfordres de berørte kunder til at kontakte deres rådgiver for yderligere information.

 • Hvornår opkræver banken negative renter for første gang?

  Du vil af din årsopgørelse for 2020 første gang kunne se opkrævningen af den negative rente, hvis du er omfattet af renteændringen på henholdsvis kontante indeståender eller kontante pensionsopsparinger. For nogle kunder kan der dog være tale om en kvartalsvis opkrævning.

 • Hvad er renten for privatkunder med kontant indestående under 750.000 kroner?

  For privatkunder med NemKonto og kontant indestående under 750.000 kroner er renten typisk 0,0 procent. Der er dog nogle få undtagelser blandt produkter til børn og unge. Ny prisinformation er tilgængelig her.

  For privatkunder uden NemKonto og kontant indestående over 0 kroner er renten typisk -0,75 procent. Der er dog nogle få undtagelser blandt produkter til børn og unge. Ny prisinformation er tilgængelig her.

 • Hvordan forrentes en fælles konto?

  Fælles konti forrentes på samme vis som øvrige indlånskonti med negativ rente, og det kontante indestående fordeles derfor ligeligt mellem ejerne af kontoen.

  Altså deler et ægtepar en fælles konto med 800.000 kroner, så fordeles det kontante indestående ligeligt mellem de to parter, og ejerandelen på 400.000 kroner indgår således i den samlede beregning af den enkeltes kontante indestående.

  Fra bankens side opfordres kunder til at søge juridisk rådgivning, hvis de ønsker at fordele kontant indestående mellem dem selv og en eller flere parter for at undgå grænsen på 750.000 kroner, da der kan være juridiske forhold, som de skal være opmærksomme på ved en sådan beslutning.

 • Er der produkter, som er fritaget fra negativ rente?

  Følgende produkter er fritaget fra renteændringen: Børneopsparing, Etableringskonto, Iværksætterkonto, Konjunkturudligning, Forvaltning højrente, Stjerneinvest Fri (kontantkonto) samt indekskontrakter.

 • Hvad anbefaler I kunder, som ønsker at aktivere deres indestående?

  Kunder, der ønsker at aktivere deres kontante indestående, opfodres til at gennemgå den digitale investeringsguide med deres rådgiver, for at finde den rette placering af deres midler.

  Kunder, der ønsker at aktivere deres kontante pensionsopsparinger, opfordres til at søge rådgivning i forhold til placeringen af midlerne.