Ændret rente på indlån

Spar Nord har forhøjet indlånsrenten til -0,60 % og ændret beløbsgrænsen for, hvornår privatkunder betaler negativ indlånsrente til 250.000 kr.
Læs mere om negative renter

Spar Nord forhøjer med virkning fra 9. maj 2020 renten på privatkunders indlån fra -0,75 % til -0,60 %. Samtidig ændres beløbsgrænsen for beregning af negativ rente for private kunders frie midler fra 750.000 kroner til 250.000 kroner.

Den negative rente er en konsekvens af det historisk lave renteniveau vi gennem de senere år har oplevet i dansk og europæisk økonomi, og som ventes at fortsætte en del år endnu.

Grænsen på 250.000 kroner på kontant indestående gælder pr. kunde uanset alder. Har du derfor en fælles konto med eksempelvis din ægtefælle, så har I mulighed for at have et samlet kontant indestående på op til 500.000 kroner. Det er dog en god idé at tage en snak med jeres rådgiver om jeres økonomiske situation, da der kan være forhold, som skal tages i betragtning.

For privatkunder uden NemKonto i Spar Nord beregnes den negative indlånsrente af hele det kontante indestående.

Har du spørgsmål til renteændringen på kontant indestående eller kontante pensionsopsparinger, opfordrer vi dig til at kontakte din rådgiver for at drøfte dine muligheder. 

Find svar på de oftest stillede spørgsmål herunder:

 • Hvorfor skal man betale penge for at have penge stående i banken?

  Den vigtigste grund til, at vi er havnet i denne situation, er at de overordnede renter i Europa – dem som Den Europæiske Centralbank og de enkelte landes nationalbanker fastsætter – nu har været negative i en længere årrække. Og alt tyder desværre på, at det kommer til at fortsætte sådan i de kommende år. Fordi danskerne har sparet så meget op i årene efter finanskrisen – og vi som bank derfor har modtaget mange flere penge i indlån fra vores kunder, end vi kan låne ud – betyder det, at vi efterhånden har en meget betydelig udgift forbundet med at tage imod indlån.

 • Hvorfor ændrer i nu rentesatsen?

  Det gør vi, fordi Nationalbanken for nylig har ændret sin rente på indskudsbeviser (den rente vi og de andre banker typisk styrer efter) netop fra 0,75 % til 0,60 %.

 • Hvorfor ændrer i minimumsgrænsen til 250.000 kroner?

  Beløbsgrænsen og de øvrige vilkår, der knytter sig til negative indlånsrenter, er noget som vi og de andre banker fastsætter i en overordnet vurdering af, hvad der er ret og rimeligt under de betingelser, der nu gør sig gældende på markedet. Set fra bankens side handler det om, hvordan vi et rimeligt forhold mellem vores indtægter og udgifter. Fra et kundeperspektiv er fokus på at sikre, at de samlede vilkår – den rådgivning og service, kunden får, og de priser, kunden betaler – er rimelige og konkurrencedygtige.

 • Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negative indlånsrenter?

  Private kunder berørt af negative renter modtager et varslingsbrev fra banken, hvor de kan læse nærmere om, hvordan de er berørt.  I brevet opfordres de berørte kunder til at kontakte deres rådgiver for yderligere information.

 • Hvornår opkræves negative indlånsrenter?

  Du vil af din årsopgørelse for 2020 første gang kunne se opkrævningen af den negative rente, hvis du er omfattet af renteændringen på henholdsvis kontante indeståender eller kontante pensionsopsparinger. For nogle kunder kan der dog være tale om en kvartalsvis opkrævning.

 • Hvad er renten for privatkunder med kontant indestående 250.000 kroner?

  For privatkunder med NemKonto og kontant indestående under 250.000 kroner er renten typisk 0,0 procent. Der er dog nogle få undtagelser blandt produkter til børn og unge. For privatkunder uden NemKonto og kontant indestående over 0 kroner er renten typisk -0,60 procent. Der er dog nogle få undtagelser blandt produkter til børn og unge. 

 • Hvordan er det, hvis vi er to voksne i husstanden?

  Hvis I har jeres NemKonto i Spar Nord kan I begge have 250.000 kr. stående på jeres konto, uden at der beregnes negativ indlånsrente. I kan altså have 500.000 kr. i alt stående til 0 % i rente.

 • Hvor meget kommer jeg til at betale i negativ rente?

  Har du og din samlever/ægtefælle, fx et kontant indestående på 750.000 kr., vil der være tale om en årlig renteudgift på 1.500 kr. Efter skat vil der være tale om en udgift på ca. 1.000 kr.

 • Hvad kan jeg gøre for at slippe for at betale negative indlånsrenter?

  Først og fremmest er det meget vigtigt at du overvejer, hvilken risiko du ønsker at løbe – om du med fordel kunne placere dine penge i investeringsprodukter i stedet for at lade dem stå som kontant indlån. Andre alternativer kunne være øget pensionsopsparing, afdrag på gæld eller måske pengegaver. Det er en rigtig god ide at tage en snak med sin rådgiver og drøfte, hvad der er den bedste løsning.

 • Hvorfor gælder grænsen på 250.000 kroner ikke på kontant indestående på pension?

  Det er fordi vi anser pensionsmidler for at være langsigtet opsparing, som med fordel – og på trods af de svingninger, der er på markedet – kan investeres i værdipapirer. Det er jo også netop det der sker, hvis opsparingen placeres i et pensionsselskab. Fra det tidspunkt, hvor pensionsopsparing begynder at komme til udbetaling, gælder grænsen på 250.000 kr.