Ændret rente på indlån

Spar Nord ændrer beløbsgrænsen for beregning af negativ indlånsrente for private kunders frie midler til 100.000 kr. Beløbsgrænsen ændres over for kunder, der ikke tidligere er blevet varslet negativ indlånsrente fra 2. januar 2021.
Se ændringerne her

Ændringerne, der gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser, sker af forretningsmæssige årsager for at tilpasse prissætningen til det aktuelle renteniveau.

De ændrede rentesatser kan ses på bankens hjemmeside pr. 8. december 2020.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Find svar på de oftest stillede spørgsmål herunder:

 • Hvorfor skal man betale penge for at have penge stående i banken?

  Den vigtigste grund til, at vi er havnet i denne situation, er at de overordnede renter i Europa – dem som Den Europæiske Centralbank og de enkelte landes nationalbanker fastsætter – nu har været negative i en længere årrække. Og alt tyder desværre på, at det kommer til at fortsætte sådan i de kommende år. Fordi danskerne har sparet så meget op i årene efter finanskrisen – og vi som bank derfor har modtaget mange flere penge i indlån fra vores kunder, end vi kan låne ud – betyder det, at vi efterhånden har en meget betydelig udgift forbundet med at tage imod indlån.

 • Hvad er rentesatsen?

  Vi styrer efter Nationalbankens rente på indskudsbeviser (den rente vi og de andre banker typisk styrer efter). Renten er p.t. -0,60 pct.

 • Hvorfor er minimumsgrænsen 100.000 kroner?

  Beløbsgrænsen og de øvrige vilkår, der knytter sig til negative indlånsrenter, er noget som vi ligesom de andre banker fastsætter i en overordnet vurdering af, hvad der er ret og rimeligt under de betingelser, der nu gør sig gældende på markedet. Set fra bankens side handler det om, hvordan vi skaber et rimeligt forhold mellem vores indtægter og udgifter. Fra et kundeperspektiv er fokus på at sikre, at de samlede vilkår – den rådgivning og service, kunden får, og de priser, kunden betaler – er rimelige og konkurrencedygtige.

 • Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negative indlånsrenter?

  Private kunder berørt af negative renter modtager en varsling i netbanken, når de rammer beløbsgrænsen for beregning af negativ indlånsrente. Her kan de læse nærmere om, hvordan de er berørt.
  Ændring af rentesatser og beløbsgrænser varsles endvidere i dagspressen og kan ses her.

 • Hvornår opkræves negative indlånsrenter?

  Du vil af din årsopgørelse for 2020 første gang kunne se opkrævningen af den negative rente, hvis du er omfattet af renteændringen på henholdsvis kontante indeståender eller kontante pensionsopsparinger. For nogle kunder kan der dog være tale om en kvartalsvis opkrævning.

 • Hvad er renten for privatkunder med kontant indestående under 100.000 kr.

  For privatkunder med NemKonto og kontant indestående under 100.000 kroner er renten typisk 0,0 procent. For privatkunder uden NemKonto og kontant indestående over 0 kroner er renten typisk -0,60 procent.

 • Hvordan er det, hvis vi er to voksne i husstanden?

  Hvis I begge har jeres NemKonto i Spar Nord kan I pr. cpr.nr. have 100.000 kr. stående på jeres konto, uden at der beregnes negativ indlånsrente. I kan altså tilsammen have 200.000 kr. stående til 0% i rente.

 • Hvor meget kommer jeg til at betale i negativ rente?

  Har du og din samlever/ægtefælle, fx et kontant indestående på 750.000 kr., vil der være tale om en årlig renteudgift på 3.300 kr. Efter skat vil der være tale om en udgift på ca. 2.000 kr.

 • Hvad kan jeg gøre for at slippe for at betale negative indlånsrenter?

  Først og fremmest er det meget vigtigt at du overvejer, hvilken risiko du ønsker at løbe – om du med fordel kunne placere dine penge i investeringsprodukter i stedet for at lade dem stå som kontant indlån. Andre alternativer kunne være øget pensionsopsparing, afdrag på gæld eller måske pengegaver. Det er en rigtig god ide at tage en snak med sin rådgiver og drøfte, hvad der er den bedste løsning.

 • Hvorfor gælder grænsen på 100.000 kroner ikke på kontant indestående på pension?

  For pensionskonti er beløbsgrænsen for beregning af negativ indlånsrente 25.000 kr. for kontant indestående. Det er fordi vi anser pensionsmidler for at være langsigtet opsparing, som med fordel – og på trods af de svingninger, der er på markedet – kan investeres i værdipapirer. Det er jo også netop det der sker, hvis opsparingen placeres i et pensionsselskab. Fra det tidspunkt, hvor pensionsopsparingen begynder at komme til udbetaling, gælder samme grænse for det udbetalte beløb, som gælder for frie midler.