Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000
 

Priser, vilkår og regler

Priser, vilkår og regler

Under "priser" finder du oplysning om Spar Nords rentesatser og gebyrer."Vilkår og regler" er et samlet overblik over de vilkår og regler, der knytter sig til Spar Nords produkter og services. 

Almindelige betingelser for lån og kreditter for erhvervskunder
Almindelige betingelser for lån og kreditter for privatkunder
Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder
Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder
Betingelser for BoligPLUS-lån i Spar Nord Banks fordelsprogram
Betingelser for BoligPLUS-lån for kunder uden for Spar Nord Banks fordelsprogram
Brug for en ny bank - velkommen til Spar Nord Bank
Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer (gældende fra 25.10.2016)
Dankort brugerregler
Dankort brugerregler (gældende fra 1. februar 2017)
FATCA/CRS egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold for Erhverv for Privat
FATCA/CRS egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (Erhvervskunder)

FATCA/CRS egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (Privatkunder)
Forretningsomfang foreninger
Forretningsomfang erhverv
Forretningsomfang privat
Generelle oplysninger om boligaftaler - Andelsboliglån
Generelle oplysninger om boligaftaler - Boligkonto
Generelle oplysninger om boligaftaler - Boliglån
Generelle oplysninger om boligaftaler - BoligPLUS-lån
Generelle oplysninger om boligaftaler - Byggekredit
Generelle oplysninger om boligaftaler - Friværdikredit Andelsbolig
Generelle oplysninger om boligaftaler - Spar Nord Prioritet
Generelle oplysninger om boligaftaler - Stjerne Friværdikredit
Generelle oplysninger om boligaftaler - Stjerne Prioritetskredit
Generelle oplysninger om boligaftaler - Stjerne Prioritetslån
General terms and conditions for business customers
General terms and conditions for personal customers
Generelle regler for debitorer i BetalingsService
Generelle regler for debitorer i LeverandørService
Generelle regler for selvbetjening
Indskydergaranti
Information om privat kaution og tredjemandspant
Købssikring og ID-tyveriforsikring betingelser
Legitimationskrav i Hvidvaskloven
MasterCard rejseforsikringsbetingelser Business  Gold og Business Platinum
MasterCard rejseforsikringsbetingelser Classic, Gold og Platinum
MasterCard rejseforsikringsbetingelser Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus
MasterCard rejseforsikringsbetingelser Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung
MasterCard brugerregler
MasterCard brugerregler (gældende fra 1. februar 2017)
MasterCard Debit brugerregler
MasterCard Debit brugerregler (gældende fra 1. februar 2017)
MasterCard Debit Købssikring - Konfirmand årgang 2016
Oplysning om Spar Nord Bank A/S som boligkreditformidler
Regler for beregning og tilskrivning af renter i Spar Nord Bank A/S
Regler for interne hævekort (gældende for kort udstedt efter 9. maj 2016)
Regler for interne hævekort (gældende for kort udstedt før 9. maj 2016)
Regler for Mobilpenge
Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur
Regler for Swipp
Regler for Swipp som betalingskort
Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse
Vejledning om flytning af konti
Vilkår for netbank konto kik
Vilkår for Spar Nord Banks fordelsprogram
VISA/Dankort brugerregler
VISA/Dankort brugerregler (gældende fra 1. februar 2017)
W-8BEN IRS.GOV/engelsk FATCA erklæring privat ej skattepligt til USA
W-8BEN-E IRS.GOV/engelsk FATCA erklæring erhverv ej skattepligt til USA 
W-8BEN-E IRS.GOV/engelsk FATCA vejledning
W9 IRS.GOV/engelsk FATCA erklæring privat/erhverv skattepligt til USA
Selfdeclaration regarding foreign tax matters (Legal person/entity)
Selfdeclaration on tax reporting duty (individual tax duty - persons)
Welcome to Spar Nord Bank - Private
Welcome to Spar Nord Bank - Association
Welcome to Spar Nord Bank - Business


Arkiv:
 

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder (gældende fra 1. november 2015)
Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder gældende fra 1. november 2010

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder gældende fra 1. november 2009
Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder gældende fra 1. november 2015
Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder gældende fra 1. november 2010
Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder gældende fra 1. november 2009
Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer - gældende til 25. oktober 2016
Brugerregler for Swipp Erhverv - gældende indtil 17. februar 2016
Dankort brugerregler gældende fra efter 9. maj 2016
Dankort brugerregler gældende fra før 9. maj 2016
Dankort brugerregler gældende fra 30. oktober 2013 
Dankort brugerregler gældende fra 1. november 2009
General terms and conditions for personal customers from November 1st, 2010
Generelle regler for debitorer i betalingsservice gældende fra 1. november 2009
Generelle regler for debitorer i leverandørservice gældende fra 1. november 2009
Generelle regler for selvbetjening gældende fra 1. juli 2012
Internt hævekort gældende fra 1. november 2009
MasterCard kortholderregler gældende fra 1. oktober 2010
MasterCard Debit brugerregler (indtil 31 januar 2017 )
MasterCard Debit brugerregler (gældende for kort udstedt før 9. maj 2016)
MasterCard Debit brugerregler gældende fra januar 2015  
MasterCard Debit brugerregler gældende fra oktober 2013

MasterCard Debit kortholderregler gældende fra 1. juli 2010
MasterCard brugerregler (indtil 31. januar 2017)
MasterCard brugerregler (gældende for kort udstedt før 9. maj 2016)
MasterCard  brugerregler gældende fra oktober 2013
MasterCard Købssikring gældende fra januar 2011
MasterCard rejseforsikring betingelser Trip Travel Travel + gældende fra 1. marts 2012
MasterCard rejseforsikring betingelser Travel Ung gældende fra 1. marts 2012
MasterCard ungdomsrejseforsikring betingelser gældende fra 1. marts 2012   
Mobilpenge gældende fra 1. december 2012
Regler for Swipp
Vilkår for netbank konto kik gældende fra 1. maj 2010
Visa/Dankort brugerregler gældende fra efter 9. maj 2016
Visa/Dankort brugerregler gældende fra før 9. maj 2016
Visa/Dankort brugerregler gældende fra 30. oktober 2013
Visa Dankort brugerregler gældende fra 1. november 2009

MiFID
Bedre investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Andre regler
Information om risikomærkning af investeringsprodukter
Information om dokument med Central Investorinformation og prospekt for investeringsforeningsbeviser
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) for investeringsforeningsbeviser
Regler for shortselling og korte positioner i aktier og statsobligationer

Ansvarsfraskrivelse og forklaring til rapporter over værdipapirer og derivater i Netbank
Ansvarsfraskrivelse - rapporter over værdipapirer
Forklaring til fanen Beholdning
Forklaring til fanen Afkast
Ansvarsfraskrivelse - rapporter over derivatpositioner

Spar Nords Puljer
Retningslinier for Spar Nord Bank A/S' administration af pensionspuljen fra 01.04.16
Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S' pensionspulje fra 09.05.16
Retningslinier for Spar Nord Bank A/S' administration af børneopsparingspuljen fra 01.04.16
Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S' børneopsparingspulje fra 09.05.16

Generelle regler og vilkår
Ordreudførelsespolitik
Interessekonfliktpolitik
Betingelser for handel med finansielle instrumenter
Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Finansielle instrumenter
Information om EMIR lovgivningen

Produktdefinitioner på finansielle instrumenter
Aktier
Aktiefutures (Børsnoteret)
Aktieterminer (OTC)
Caps & Floors
FX-swap
Investeringsforeningsbeviser
Korte rentefutures
Obligation
Obligationsbaserede futures
Optioner på aktieindeks
Optioner på enkeltaktier
Optioner på korte rentefutures
Optioner på obligationsbaserede futures
Rente- og valutaswaps
Renteswaps (IRS, CITA og Cibor3)
Råvarefutures
Spot & Valutaterminsforretninger
Strukturerede produkter
Swaptioner
Valutaordre
Valutaoptioner

Handelssteder
Liste over handelssteder

Provision fra samarbejdspartnere
Liste over samarbejdspartnere i forbindelse med investeringsservice

Dokumentarkiv:

Betingelser for handel med finansielle instrumenter
Gældende fra 01.07.2015 - 08.05.2016  
Gældende fra 05.10.2014 - 30.06.2015
Gældende fra 01.07.2014 - 05.10.2014
Gældende fra 01.07.2013 - 30.06.2014
Gældende fra 04.12.2012 - 01.07.2013
Gældende fra 01.07.2012 - 04.12.2012
Gældende fra 20.02.2012 - 30.06.2012
Gældende fra 24.06.2011 - 19.02.2012

Handelssteder
Gældende fra 01.07.2015 - 30.06.2016
Gældende fra 30.06.2014 - 30.06.2015
Gældende fra 15.03.2013 - 30.06.2014
Gældende fra 15.02.2012 - 15.03.2013

Interessekonfliktpolitik
Gældende fra 01.07.2015 - 30.06.2016
Gældende fra 01.07.2014 - 30.06.2015

Gældende fra 25.02.2013 - 30.06.2014
Gældende fra 20.02.2012 - 25.02.2013
Gældende fra 01.11.2007 - 19.02.2012

Ordreudførelsespolitik
Gældende fra 01.07.2015 - 30.06.2016
Gældende fra 30.06.2014 - 30.06.2015

Gældende fra 30.06.2013 - 30.06.2014
Gældende fra 30.06.2012 - 15.03.2013
Gældende fra 01.04.2011 - 30.06.2012

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om Spar Nords priser, vilkår eller regler er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver.