En landsdækkende og systemisk vigtig bank

I dag er vi ikke blot et netværk af lokale banker, men en landsdækkende og systemisk vigtig bank i Danmark, hvis forretningspåvirkning rækker langt forbi vores kunder, leverandører og Danmarks grænser.

Vi er en del af et nationalt fællesskab – både menneskeligt og økonomisk. Vi ønsker derfor at gøre perspektivet for arbejdet med samfundsansvaret større, og har derfor de senest år besluttet at arbejde målrettet mod FN’s principper for bæredygtig udvikling. Vi laver ansvarlige investeringer og gør en aktiv indsats for at beskytte klima, miljø og menneskerettigheder.

  • Spar Nords historie går tilbage til 1824, hvor en kreds af borgere med Jacob Kjellerup i spidsen, grundlagde Aalborgs Byes og Omegns Sparekasse – i en baggård i Jomfru Ane Gade
  • I årene frem voksede banken og slog sig bl.a. sammen med flere nordjyske sparekasser. Banken fik navnet Sparekassen Nordjylland
  • I 2000 skiftede banken navn til Spar Nord, og i 2001 fik banken en ny strategi, som havde det primære formål at blive en national bank
  • De efterfølgende 10 år åbnede Spar Nord afdelinger i de større danske byer og overtog/fusionerede med flere andre finansielle virksomheder
  • I 2020 går vi mod strømmen og åbner 3 nye afdelinger på Sjælland
Ambition

Den personlige bank i en digital verden

Spar Nords ambition er at blive DEN PERSONLIGE BANK I EN DIGITAL VERDEN.

En personlig bank er først og fremmest en bank, der består af mennesker, som har kompetencer, handlekraft og frihed til at hjælpe kunderne. I en personlig bank er det medarbejderne, der for alvor gør forskellen.

For det andet skal en personlig bank også være en bank, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Derfor er vores strategi også bundet op på, at medarbejdere og kunder kan se hinanden i øjnene med fuld tillid til, at vi i alle aspekter af vores forretning er en ordentlig bank.

Spar Nords værdier

Kernen i alt hvad vi gør, er vores fire værdier: nærværende, ambitiøse, kompetente og ordentlige. De fire værdier er fundamentet for måden, vi arbejder på - både overfor vores kunder, omgivelser og internt i organisationen.

arrow-right

Nærværende

For at blive Danmarks mest personlige bank skal vi kende vores kunder og forstå deres behov. Vi skal følge dem gennem livet og være der for dem, når det er relevant. Det kræver, at vi er personligt til stede i dialogen med kunden. At vi både kan improvisere og trække på fælles viden for at skabe den helt rigtige løsning.

Nærvær handler også om at være til stede i lokalsamfundet. Vi engagerer os i vores lokalområder og hjælper til at gøre en positiv forskel i verden uden for banken til gavn for alle parter.

Kulturen i Spar Nord

På mange måder er vi præcis dét, du forventer af en bank – og alligevel ikke helt. Vi er en bank af værdier. Af økonomiske værdier, der passes og plejes for at stille kunderne endnu bedre. Men også af menneskelige værdier, der binder os sammen og gør os stærkere. Vi tror på, at det er den enkelte medarbejder og leder, der sammen skaber de bedste løsninger – både til gavn for vores kunder og for hinanden på arbejdspladsen.

Spar Nords forretningsmodel

Vi har en ambition om at være Danmarks mest personlige bank. Spar Nord er en bank, der søger at kombinere nærværende personlig rådgivning og service med tidssvarende og innovative digitale tilbud, og derfor arbejder vi ud fra en strategi om at være den personlige bank i en digital verden.

I Spar Nord har vi en ambitiøs forretningsmodel, hvor vi kan tilbyde vores kunder det bedste af to verdener – den lokale og den nationale. Vores lokale banker agerer selvstændigt. Beslutningerne træffes lokalt og kan tilpasses den lokale konkurrencesituation. I Spar Nord ved vi, at den personlige kontakt mellem kunde og rådgiver er noget af det vigtigste i vores forretning.