Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000
 

Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank A/S (Bevilling af udlån til erhvervskunder)
Finanstilsynet foretog i 1. halvår 2017 en inspektion af Spar Nord Bank A/S. Formålet med inspektionen var primært at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af udlån til erhvervskunder og at vurdere bankens bevillingsgrundlag.

Temainspektionen var et led i en tværgående undersøgelse af 13 pengeinstitutter og 2 filialer af udenlandske banker.
Læs redegørelsen
Læs Spar Nords kommentar


Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S

Finanstilsynet var i februar-maj 2017 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
Læs redegørelsen

Redegørelse om undersøgelse i Spar Nord Bank A/S (risikostyringsfunktion, compliancefunktion, intern revision og kreditkontroller)
Finanstilsynet foretog i november 2015 en inspektion af Spar Nord Banks risikostyringsfunktion, compliancefunktion, interne revision samt kreditkontroller. På undersøgelsen var der specielt fokus på risiko- og compliancefunktionen.
Læs redegørelsen

Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Spar Nord Bank A/S (stillelse af referencerenter)

Finanstilsynet har i september 2015 foretaget en afgrænset undersøgelse hos Spar Nord Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af referencerenter.
Læs redegørelsen

Redegørelse om inspektion om produktudvikling i Spar Nord Bank A/S
Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion i Spar Nord Bank A/S.  Inspektionen havde karakter af en temabaseret funktionsundersøgelse med udgangspunkt i ledelsesbekendtgørelsens regler for produktudvikling og produktstyring. Undersøgelsen havde særligt fokus på Spar Nords porteføljeplejeprodukt Stjerneinvest Fri.
Læs mere her

Redegørelse om tværgående undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarder
Finanstilsynet gennemførte i efteråret 2014 en tværgående undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarderne i udvalgte pengeinstitutter - herunder Spar Nord Bank A/S.
Læs Finanstilsynets redegørelse og kommentar fra Spar Nord Bank A/S her

Redegørelse om tilsyn med aktivitet i Spar Nord Bank A/S
Finanstilsynet har foretaget en afgrænset undersøgelse hos Spar Nord Bank A/S i bankens egenskab af at være stiller af CIBOR og CITA.
Læs mere her

Administrativt bødeforlæg
Spar Nord Bank A/S har den 8. august 2014 vedtaget et administrativt bødeforlæg på 25.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for i tre tilfælde at have overtrådt § 29, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v.
Læs mere her

Administrativt bødeforlæg

Spar Nord Bank A/S har modtaget Finanstilsynets afgørelse og accepteret et administrativt bødeforlæg for forsinkede indberetninger af transaktioner i værdipapirer.
Læs mere her

Redegørelse vedrørende Independent Invest
Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen drejede sig om bankens varetagelse af opgaven som depotselskab for Investeringsforeningen Independent Invest, der administreres af Tiedemann Independent A/S.
Læs Finanstilsynets redegørelse

Redegørelse vedrørende ordinær inspektion i Spar Nord Bank A/S
Finanstilsynet har i perioden marts til maj 2013 undersøgt Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle væsentlige områder blev gennemgået.

Læs Finanstilsynets redegørelse
Læs Finanstilsynets redegørelse om inspektion på hvidvaskområdet
Læs Spar Nords pressemeddelelse