Bankdirektør

Lars Møller

2000 - Indtrådt i direktionen 
1984 - Ansættelsesår 
1957 - Fødselsår

Uddannelse
Bankuddannet
Lederuddannelse fra INSEAD

Bestyrelsesformand
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
BI Holding A/S (BankInvest Gruppen)
BI Management A/S

Bestyrelsesmedlem
DLR Kredit A/S, næstformand
Aktieselskabet Skelagervej 15

Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Aktiebeholdning
93.800