Næstformand

Per Nikolaj Bukh

2016 - Næstformand for bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
2007 - Medlem af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
1965 - Fødselsår

Formand for revisionsudvalget 
Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget

På valg i 2021

Professor
Aalborg Universitet

Direktør
P. N. Bukh ApS

Uddannelse
Cand.oecon
Ph.d.
Bestyrelsesuddannelse fra Bestyrelsesakademiet

Bestyrelsesmedlem
Jurist- & Økonomforbundets Forlag A/S
Jurist- & Økonomforbundets Forlagsfond
Oberst H. Parkovs Mindefond
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
Økonomi- og risikostyring
Finansielle markeder
Offentlige virksomheder
Forsyningsvirksomheder

Aktiebeholdning
27.200

Afhængig