Bestyrelsesmedlem

Lene Aaen

2018 - Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
1970 - Fødselsår

Tillidsrepræsentant, Spar Nord Bank A/S

På valg i 2024

Uddannelse
Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder
Finansuddannelse
Finansiel videreuddannelse

Bestyrelsesmedlem
Finansforbundet Spar Nord Kreds
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
HR
Organisation

Aktiebeholdning
4.750

Afhængig