Formand for bestyrelsen

Kjeld Johannesen

2016 - Formand for bestyrelsen
2015 - Næstformand for bestyrelsen
2014 - Medlem af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
1953 - Fødselsår

Formand for nominerings- og vederlagsudvalget 
Medlem af risikoudvalget

På valg i 2022

Direktør
CLK 2016 Holding ApS
Kjeld Johannesen Holding ApS

Uddannelse
HD i afsætningsøkonomi

Bestyrelsesformand
KPC Holding A/S
Hamlet Protein A/S
New Nutrition Aps
New Nutrition Holding Aps

Bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Schouw & Co
Direktør Svend Hornsylds Legat 
Direktør Hans Hornsylds og Hustrus Eva Horsylds Legat
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
Ledelse
Produktion og afsætning
Strategi
Forretningsudvikling
Internationale forretningsforhold
Landbrug og fødevarer

Aktiebeholdning
80.000

Uafhængig