Bestyrelsesmedlem

Kim Østergaard

2020 - Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
1985 - Fødselsår

Chef, Digital bank

På valg i 2024

Uddannelse
HD i regnskab og økonomistyring
Master i Forretningsudvikling (afsluttes 2021)

Bestyrelsesmedlem
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976
Young Money ApS

Særlige kompetencer
Forretningsudvikling
Digitalisering
Innovation

Aktiebeholdning
26

Afhængig