Bestyrelsesmedlem

Jannie Skovsen

2008 - Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
1965 - Fødselsår

Fællestillidsrepræsentant, Spar Nord Bank A/S

Medlem af Nominerings- og vederlagsudvalget

På valg i 2024

Uddannelse
Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder
Finansuddannelse
Finansiel videreuddannelse

Bestyrelsesformand
Finansforbundet Spar Nord Kreds

Bestyrelsesmedlem
Finansforbundets hovedbestyrelse
Spar Nord Fonden
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
HR
Organisation

Aktiebeholdning
0

Afhængig