Bestyrelsesmedlem

Henrik Sjøgren

2020 - Medlem af bestyrelsen
1964 - Fødselsår 

Medlem af risikoudvalget

På valg i 2022

Direktør for FIH A/S

Uddannelse
HD regnskab og økonomistyring

Bestyrelsesformand
Simon Fougner Hartmanns Fond

Bestyrelsesmedlem
Danmarks Skibskredit A/S
FIH Holding A/S
FIH A/S
Henrik Frode Obels Fond
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
Erfaring med ledelse af finansiel virksomhed
Strategi
Finansiel risikostyring

Aktiebeholdning
18.500 stk.

Uafhængig