Bankråd Viborg

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Viborg

Formand
Morten Bondgaard Godsk
Direktør

Næstformand
Torsten Tolstrup Nielsen
Direktør

Anders Varming
Indehaver, ejendomsmægler MDE

Birgitte Bang
Leder

Dennis Hermann
Statsautoriseret revisor

Inge Grethe Møller

Peter Høst Hansen
Selvstænding

Steen Nysom
Senior konsulent

Medarbejderrepræsentant
Thomas Bonde
Afdelingsdirektør Erhverv