Bankråd Storkunde

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Storkunde

Formand
Jacob Møller Knudsen
Direktør
Rosenparken 46
9240 Nibe

Næstformand
Jeppe Vangsgaard
Direktør
Jennysvej 14
9000 Aalborg

Tom Andersen
Direktør
Kong Georgs Vej 15
9000 Aalborg

Anders Braad
Advokat
Mester Eriks Vej 30
9000 Aalborg

Lasse Bundgaard
Chief of Global Sales
Strandvej 9
9560 Hadsund

Marian Fruergaard
Statsautoriseret revisor
Rosenlunden 5
9000 Aalborg

Reimer Ivang
Forsker
Heravej 50
9210 Aalborg SØ

Martin Thisted
Partner Key Learning
Vejrholm 21 C
9220 Øster Uttrup

Medarbejderrepræsentant:
Teddy Kristensen
Kundechef