Bankråd Roskilde

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Roskilde

Formand
Dan Hacke
Konsulent

Næstformand
Thorbjørn Thomsen
Advokat

Henrik H. Bøtkjær
Forstander

Jesper Peulicke
Økonomichef

John Schärfe
Bedemand

Morten Thomsen Højsgaard
Direktør

Zia-Mette Bønsøe
Accounting/ HR manager

Medarbejderrepræsentant
Klaus Jørgensen
Privatkundechef