Bankråd Nørresundby

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Formand
Kaj Haugaard
Driftsleder

Næstformand
Inger Lise Wilson
Advokat

Erling Andersen
Tidl. erhvervsrådgiver

Jan Præstegaard
Elektriker

Jens Andreasen
Kontorchef

Niels Henrik Jensen
Fhv. økonomichef

Peter Christian Nielsen
Fhv. bankrådgiver

Poul Frederiksen
Pelsdyravler

Medarbejderrepræsentant
Susanne Treney
Kunderådgiver