Bankråd Mariagerfjord

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Mariagerfjord

Formand
Hans Christian Maarup
Konsulent

Næstformand
Mogens Jespersen
Borgmester

Asbjørn Schrum
Trælasthandler

Flemming K. Christensen
Direktør

Henrik Bøker Nielsen
Investor Administration Manager

Ivan Østergaard
Fhv. farvehandler

Jens Baumann
Direktør

Peer Hammer Sørensen
Direktør

Medarbejderrepræsentant
Svend Schwencke
Totalrådgiver