Bankråd Køge Bugt

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Køge

Formand:
Lars Bloch
Direktør, cand.jur

Næstformand
Søren Storgaard
Advokat

Brian Hildskov Hansen
Statsaut. revisor / partner

Mads Hylander Paaskesen
Direktør og partner

Maibritt Lysholm Jønsson
Direktør

Michael Jensen Buhl
Direktør, tømmerhandler, virksomhedsejer, hovedaktionær

Morten Bergsten
Direktør

Rikke Lykke Nielsen
Kommerciel Udviklingschef