Bankråd Hillerød

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Hillerød

Formand
John Lindgaard
Bestyrelsesformand

Næstformand
Sara Cecilie Franck
Marketingstrategisk konsulent

Carsten Larsen
Adm. direktør

Lasse Fyrstenborg Petersen
Konsulent

Niels Erik Johansen
Direktør

Niels Ole Jensen
Malermester

Torben Valsø Holm
Afdelingsdirektør, erhverv