Bankråd Herning

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Herning

Formand
Torben Christensen
Transportchef

Næstformand
Jens Lange
Adm. direktør

Ditte Schou Christensen
Advokat

Ditte Schou-Christensen
Advokat

Jørgen Baymler
Direktør

Kennet Rand
Direktør

Mogens Steenholdt Olsen
Direktør

Villy Jæger
Direktør

Medarbejderrepræsentant
Sara Sørensen
Kunderådgiver