Bankråd Helsingør

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Helsingør

Formand
Jan Hammer
Partner i Matin

Næstformand
Mads Cramer-Kam
Advokat

Bo Sejr Johansen
Adm. direktør

Flemming Nøraa Nielsen
Tømrermester

Janus Kyhl
Erhvervschef

Jens Bertram
Direktør

Leif Skovby Andersen
Direktør

Peter Kallermann
Revisor, partner i Kallermann Revision

Medarbejderrepræsentant:
Preben Blauenfeldt