Bankråd Aalborg

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Kandidater til bankrådsvalg i Aalborg

Carsten Greiffenberg

Økonomidirektør

 • Uddannelse: MBA, HD-R, Top Governance
 • Bestyrelsesposter: Besidder en række bestyrelsesposter

Jeg stiller op til Spar Nords bankråd, fordi jeg igennem mange år har interesseret mig for lokalsamfundet og vigtigheden for samfundet generelt. Jeg ved bl.a. fra min tid som økonomidirektør i AaB, hvor vigtigt det er, at danne broer og samarbejde mellem lokalsamfundet på tværs af alt.

Jeg vil gøre mit yderste for at påvirke en fortsat positiv udvikling for lokalsamfundene via Spar Nords lokale afdeling og via Spar Nord-donationer. Bl.a. ved at arbejde for, at donationer mm. bliver fordelt både geografisk og på de mange aktiviteter, der udelukkende eksisterer på grund af de mange frivillige og ulønnede i lokalsamfundene. 

Dorte Kærgaard Ruby

Senior Manager hos Danish Crown Foods

 • Uddannelse: Cand. Merc. fra Aalborg Universitet
 • Bestyrelsesposter: Erhvervskvinder Aalborg

Min motivation for at blive en del af Spar Nords bankråd skal kort og godt findes i mit ønske om, at bidrage til, Aalborg og aalborgenserne får de bedste muligheder for at fortsætte de gode takter, der er i spil.

Jeg er indfødt aalborgenser og har boet i Aalborg det meste af mit liv, og det betyder, at mit hjerte banker for Aalborg. Gennem mit engagement i Erhvervskvinder Aalborg og andre mindre formelle netværksgrupper samt en stor personlig omgangskreds, har jeg en stor berøringsflade i byen, jeg kan bringe i spil. Samtidig er der gang i rigtig mange spændende ting, og mine interesser favner bredt, herunder både byen gastronomiske udvikling, byens arkitektoniske udvikling (og infrastrukturen) og Aalborg som attraktiv uddannelsesby samt de perspektiver, der erhvervsmæssigt følger med.

Jacob Poulsen Mark

Advokat, partner hos ADOVODAN Aalborg A/S

 • Uddannelse: Cand. Jura fra Aalborg Universitet
 • Bestyrelsesposter: bestyrelsesformand, FlowTech A/S og Advisory Board medlem, GoodiePack ApS

Jeg er motiveret af mulighederne for at bistå med at udvikle og skabe forretninger. Jeg har qua mit daglige virke en stor, lokal berøringsflade med såvel små som mellemstore virksomheder samt private.

Som medlem af bankrådet vil jeg agere ambassadør samt sparringspartner for banken, og give mit bidrag til at bankens aktiviteter og profilering udvikler sig i den rigtige retning.

Hans Torup

Rådgiver, økonomi og skat
Nuværende medlem af bankrådet

 • Uddannelse: Skat, merkonom i markedsføring, projekt- og foreningsledelse
 • Bestyrelsesposter: Nibe Samråd, Nibe Lystbådhavn samt tilknytning til Dansk Boldspil Union og Danmarks Idrætsforbund

Et genvalg af mig som bankrådsmedlem vil være din garanti for bred opbakning til både Spar Nord og vores uundværlige foreningsliv. Gennem min nuværende plads i bankrådet, har jeg bredt kendskab til foreningslivet og vigtigheden heraf for bankrådet.

Mit netværk til foreningerne dækker meget bredt på tværs af Aalborg Kommune. Jeg ved fra egen erfaring, hvor vigtig en donation til et projekt er for den enkelte forening, og mindst lige så vigtigt for den enkelte leders motivation til at fortsætte sit arbejdet. Bankrådet er og bliver mit allerbedste bijob.

Kristian Dahl

Forretningsdirektør hos Lead – enter next level

 • Uddannelse: Cand. Psych.

I bankrådet vil jeg særligt lægge vægt på at styrke Spar Nords værdiskabelse for privat- og erhvervskunder i en coronatid, styrke Spar Nords værdiskabelse for de lokalsamfund, Spar Nord er en del af, og sætte turbo på Spar Nords digitalisering og parathed til at agere i en verden, hvor banksektoren er udfordret.

Jeg er forretningsdirektør og stifter af rådgivningsvirksomheden Lead – enter next level. En virksomhed, der flere gange er kåret som Gazelle af Børsen. I mit daglige virke fungerer jeg som strategisk rådgiver for topledelser i en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Tonny Kuno Carlsen

Teknisk serviceleder på Tofthøjskolen i Storvorde
Nuværende medlem af bankrådet

 • Uddannelse: VVS-montør
 • Bestyrelsesposter: Skatteankenævn Aalborg, Aalborg Vand og Kloak og Båndbyhallen Storvorde

Jeg stiller op i bankrådet, da det motiverer mig at gøre en forskel. Det er vigtigt for mig, at man har lokale folk i bankrådet, især efter lukning af mange lokale afdelinger. Det er vigtigt med en ambassadør fra de lokale områder, og jeg er selv fra ”det gamle Sejlflod” og et kendt ansigt i lokalsamfundet. For mig er det altid en fornøjelse af kunne hjælpe små lokale foreninger, og ydermere være med til at dele checks ud til lokale ildsjæle.

Jeg har siddet i bankrådet i 14 år, og været kunde i Spar Nord siden 1963. Jeg synes, Spar Nord er et godt sted at være – både som kunde og som bankrådsmedlem. Spar Nord er en bank, der er både nærværende og ”nede på jorden”.

Peter Fredberg

Indehaver og direktør i Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv

 • Uddannelse: Bachelor fra Aalborg Universitet og HD (A) fra CBS

Min motivation for at stille op som kandidat er, at kunne bidrage med erhvervsindsigt fra ejendomsbranchen og de finansielle krav, branchen stiller til deres samarbejdspartnere. Med min ejendomserfaring vil jeg se det som en spændende opgave at træde ind i Spar Nords bankråd for på den måde, at deltage aktivt som ambassadør for banken. 

Jeg har gennem de seneste 14 år været medindehaver og ansat som direktør i Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv. Herudover er jeg direktør og medindehaver af fire ejendomsselskaber. Når jeg stiller op som kandidat for bankrådet, er det med et ønske om at styrke Spar Nords erhvervsprofil indenfor erhvervssegmentet. 

Bankråd i Aalborg

Formand
Hans Thorup
Konsulent
Irisvej 8
9240 Nibe

Næstformand
Birte C. Hornemann
Civilingeniør, HD
Skodshøj 42
Guldbæk
9530 Støvring

Per Bang
Selvstændig
Østergade 26
Egense
9280 Storvorde

Tonny Carlsen
Teknisk serviceleder
Almavej 11
9280 Storvorde

Gitte Nielsen
Økonomichef, HR ansvarlig
Kronen 81
9260 Gistrup

Frank Kirkeby Olsen
Vicepolitiinspektør
Vivaldisvej 185
9200 Aalborg SV

Birthe Wendelboe
Direktør
Slotsgade 35A
9000 Aalborg

Medarbejderrepræsentant
Casper Karup
Kunderådgiver