Bankråd Aalborg

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i Aalborg

Formand
Birte C. Hornemann
Civilingeniør, HD

Næstformand
Per Bang
Selvstændig

Carsten Greiffenberg
Økonomidirektør

Dorte Kærgaard Ruby
Senior Manager

Gitte Nielsen
Økonomichef, HR ansvarlig

Hans Thorup
Konsulent

Jacob Poulsen Mark
Advokat, Partner

Tonny Carlsen
Teknisk serviceleder

Medarbejderrepræsentant
Kent Brix Larsen
Privatkunderådgiver