Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000

Ændringer af det danske pensionssystem

Folketinget har 19. december vedtaget en række ændringer af det danske pensionssystem. Reglerne trådte i kraft ved årsskiftet.

Du kan herunder se, hvad de tre overordnede ændringer kan få af betydning for dig.

 • Beløb, du hvert år kan indbetale på aldersopsparing, sættes ned til 5.100 kr., med mulighed for et større beløb, når du opnår en alder, der er mindre end 5 år før folkepensionsalderen. Kravet er at du ikke har foretaget en diskvalificerende handling som f.eks. udbetaling af fradragsberettigede pensionsordninger.
 • Seneste udbetalingstidspunkt af aldersopsparingen ændres fra 15 til 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen.
 • Udbetalingsperioden på ratepensionsordninger forlænges fra 25 til 30 år fra opnåelse af pensionsudbetalingsalderen.


Ændringer i aldersopsparing:

 • Indbetaling på aldersopsparing begrænses til 5.100 kroner om året fra 2018 og indtil ordningen ophæves. Overskrider du indbetalingsbeløbet i de enkelte år, pålægges du en afgift på 20 % i de år, hvor der indbetales for meget.

  Afgiften kan du dog få nedsat til 4 %, hvis du overfører beløbet til anden fradragsberettiget pension.
 • Der indføres mulighed for en højere indbetaling på aldersopsparing, når du opnår en alder på fem år før folkepensionsalder. Herfra er indbetalingsmuligheden på 46.000 kroner i 2018 stigende med 1.000 kroner om året til 51.000 kroner i 2023.

  En opsparing på alderspension har den fordel, at den ikke giver modregning i folkepensionen.

  Men pas på, hvis du starter udbetaling fra en løbende fradragsberettiget pensionsordning. Så bliver du "diskvalificeret" og ramt af en afgift, hvis du indbetaler på aldersopsparingen og udnytter at fylde op med de 46.000 kroner. Strafafgiften er på 40 % af det indbetalte beløb over 5.100 kroner.

  Her har du dog også mulighed for at "nøjes" med en 4 % afgift, hvis du overfører det for meget indbetalte beløb til en anden fradragsberettiget ordning.

Ændringer i pensionsalder:

 • Pensioner oprettet efter 1. januar 2018 har tidligst udbetalingsalder tre år før folkepensionsalder. I dag er det fem år.

  Du vil altså få din pension udbetalt to år senere, hvis din ordning er oprettet efter 1. januar 2018. Vil du gerne bevare den tidligere udbetalingsalder, skal du være opmærksom på følgende:

  Går du med tanker om at sammenlægge pensioner eller flytte din pension, skal du være meget opmærksom på, om du bevarer den nuværende pensionsudbetalingsalder på den ordning som flyttes. Hvis du flytter pengeinstitut og blot flytter pensionsordningen ind på en anden pensionsordning med indestående, så er det den nye ordnings pensionsudbetalingsalder, som kommer til at gælde for hele ordningen.


Ændringer af ratepension:

 • Det bliver muligt at udbetale ratepensionen over 30 år. I dag er det 25 år. Forlængelsen gælder også for ordninger, der allerede er under udbetaling.

  Mange vil måske mene, at 30 års udbetaling er så godt som livsvarigt. Men da vi bliver ældre og ældre, kan en livsvarig livrente stadig være attraktiv og en økonomisk fordel i forhold til ratepensionen.

  Overvejer du, hvad der er bedst for dig? Kontakt meget gerne din rådgiver, så I sammen kan kigge på dine muligheder.

 
 
 

Ring til kundeservice

Mandag til fredag

08:00 - 20:00

Lørdag og søndag

10:00 - 16:00

Skriv til os

Få svar på spørgsmål om banken, netbank, hjemmesiden mm. I øjeblikket kan vi svare på e-mails indenfor 24 timer

 Jeg er kunde i Spar Nord