Klagevejledning

Det er vores mål, at alle kunder i Spar Nord Bank A/S til enhver tid oplever nærværende, kompetent og fejlfri rådgivning - og at dette afspejler sig i kundetilfredsheden. Skulle du alligevel være utilfreds med en sag - eller med os - håber vi, at du i første omgang vil drøfte sagen med din egen rådgiver i den lokale afdeling, hvor du er kunde.
Læs mere

Vil du indgive en klage, kan du følge en af nedenstående guides:  

 • Er du kunde og ønsker at klage?

  Har du henvendt dig til din lokale afdeling med din klage, men er herefter fortsat uenig i Spar Nords behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte bankens klageansvarlige eller databeskyttelsesrådgiver alt efter, hvad uenigheden vedrører. Omhandler uenigheden behandling eller registrering af dine personoplysninger kan du kontakte bankens databeskyttelsesrådgiver på dpo@sparnord.dk. Øvrige forhold kan rettes til den klageansvarlige

  på klageansvarlig@sparnord.dk alternativt med brev til Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

  Skulle dialogen med bankens klageansvarlige ikke føre til enighed, kan du rette din henvendelse online til Det finansielle ankenævn eller Forbrugerklagenævnet (kun vedrørende Sparxpres). Fortsatte tvistspørgsmål vedrørende behandling og registrering af dine persondata kan rettes til Datatilsynet

  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse sparnord@sparnord.dk angives.

  Ud over på Spar Nords hjemmeside fremgår klagevejledningen af Spar Nords almindelige forretningsbetingelser på de respektive forretningsenheder samt i Privatlivspolitikken.

 • Er du leverandør/samarbejdspartner og ønsker at klage?

  Som leverandør eller samarbejdspartner kan du til enhver tid klage eller indberette eventuelle uoverensstemmelser med banken til den klageansvarlige

  på klageansvarlig@sparnord.dk alternativt med brev til Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

 • Finanstilsynets whistleblower-ordning

  Whistleblower-ordningen giver dig mulighed for gennem en særlig og anonym kanal at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser begået af os som finansiel virksomhed. Læs mere om Finanstilsynets whistleblower-ordning her:  https://www.finanstilsynet.dk/whistleblower/info-om-whistleblower-ordningen