Netbank Erhverv

Med Spar Nord Netbank Erhverv får du let adgang til de mest efterspurgte bankfunktioner: Det er her du tjekker virksomhedens saldi, overfører penge, betaler regninger og meget mere.

Med Spar Nord Netbank Erhverv kan du blandt andet:

 • Foretage indenlandske og udenlandske betalinger
 • Hente konto-, posterings- og depotoplysninger
 • Hente advisering omkring indbetalinger fra både inden- og udenlandske debitorer
 • Disponere over konti i udenlandske pengeinstitutter
 • Positionsoversigt over indgået finansielle forretninger, fx. terminsforretninger, Fremtidige RenteAftaler - FRA, m.m.
 • Automatisk overføre betalinger/informationer til og fra virksomhedens økonomisystem
 • Foretage handel med aktier og obligationer
 • Hente valutakurser
 • Tilmelding til BetalingsService

Fordele
Spar Nord Netbank Erhverv giver mulighed for bedre tilrettelæggelse af arbejdsgangen i virksomheden, hvilket kan give administrative lettelser:

 • Mulighed for betaling/adgang til systemet hele døgnet
 • Mulighed for bedre styring af virksomhedens pengestrømme og likviditet
 • Lavere transaktionsomkostninger