Netbank Erhverv

Med Spar Nord Netbank Erhverv får du let adgang til de mest efterspurgte bankfunktioner: Det er her du tjekker virksomhedens saldi, overfører penge, betaler regninger og meget mere.

Med Spar Nord Netbank Erhverv kan du blandt andet:

 • Foretage indenlandske og udenlandske betalinger
 • Hente konto-, posterings- og depotoplysninger
 • Hente advisering omkring indbetalinger fra både inden- og udenlandske debitorer
 • Disponere over konti i udenlandske pengeinstitutter
 • Positionsoversigt over indgået finansielle forretninger, fx. terminsforretninger, Fremtidige RenteAftaler - FRA, m.m.
 • Automatisk overføre betalinger/informationer til og fra virksomhedens økonomisystem
 • Foretage handel med aktier og obligationer
 • Hente valutakurser
 • Tilmelding til BetalingsService

Fordele
Spar Nord Netbank Erhverv giver mulighed for bedre tilrettelæggelse af arbejdsgangen i virksomheden, hvilket kan give administrative lettelser:

 • Mulighed for betaling/adgang til systemet hele døgnet
 • Mulighed for bedre styring af virksomhedens pengestrømme og likviditet
 • Lavere transaktionsomkostninger 

Nyt login til Netbank Erhverv

Vi har netop lanceret et nyt login til Netbank Erhverv, med en helt ny forside og ny muligheder for virksomheden.
Se video til højre, som på tre minutter fortæller om de nye muligheder.