Fælles indbetalingskort (FI-kort)

Fælles Indbetalingskort er i daglig tale kaldet et FI-kort. Kortet er et indbetalingskort, der kan sammenlignes med det traditionelle Girokort.
 • FI-kort

 • Anvendelse

 • Betaling

 • Etablering

Fordele

Kortet giver virksomheden/foreningen en række fordele:

 • Alle indbetalinger indsætte direkte på driftskontoen
 • Større overblik, og dermed bedre likviditetsstyring og disponering
 • Besparelse på rentedage
 • Besparelse af gebyrer ved overførsler fra girokonto
 • Effektivisering af tidsforbrug på administration
 • Mulighed for meddelelser fra debitorer/medlemmer
 • Integrering i økonomisystem