Cash Management

Udtrykket "Cash Management" dækker over en analyse af virksomhedens betalinger og pengestrømme: En analyse, der skal optimere dit arbejde og minimere dine omkostninger.

Cash Management-analyse

Tættere på virkeligheden

Cash Management-analysen bliver foretaget i et tæt samarbejde mellem virksomheden, den lokale rådgiver i Spar Nord og et hold af cash management-specialister. Først indsamler vi de tilgængelige data, dernæst tager vi et møde og til sidst udfærdiger Spar Nord en rapport med en række anbefalinger. Målet er, at opdage og udbedre ineffektive og omkostningstunge rutiner. Det kan eksempelvis være:

  • Betalinger, der kan foretages mere effektivt og måske billigere
  • Muligheder i Spar Nord Netbank, der med fordel kan tages i brug
  • Administration, der kan gøres på en mere hensigtsmæssig måde

Analysen ender ud i en Cash Management-rapport, som viser, hvor der er penge at hente for virksomheden. 

Hvornår er det relevant at få foretaget en Cash Management-analyse?

En relativ lille indsats kan give en stor gevinst. Virksomheden bør overveje at få lavet en Cash Management-analyse med forslag til optimeringer, når og hvis virksomheden:

  • Handler med udlandet (enten i form af salg af varer til udenlandske kunder, eller i form af salg af indkøb, der i stigende grad sker online.)
  • Oplever manuelle indtastninger eller dobbeltindtastninger
  • Ikke på nuværende tidspunkt har et it-system, der er integreret med virksomhedens økonomi- eller ERP-system
  • Hvis det er mere end 3 år siden, at virksomheden sidst har gennemgået betalingsstrømmene ind- og ud af virksomheden.