Investering

Når det går godt i din virksomhed, kan det være god idé at investere overskuddet for at opnå et større udbytte og for at ruste virksomheden til fremtiden. Der er mange muligheder for at komme i gang med investering - også selv om du ikke har tænkt dig at handle aktier på egen hånd. Vi tilbyder investeringsmuligheder for alle uanset behov og ønske om egen involvering. Udgangspunktet er en grundig snak med din rådgiver omkring investeringshorisont og risikovillighed. Herefter lægger vi i fællesskab en strategi for dine investeringer.

Læs mere om Investering

Investér med fuldmagt

Med udgangspunkt i en fastlagt investeringsstrategi for din formue sammensætter Spar Nords specialister i samarbejde med dig nogle skarpe rammer for, med hvilken risiko og med hvilken sammensætning af værdipapirer dine investeringer skal foretages. Derefter udvælger Spar Nord Banks eksperter de aktier og obligationer, som de mener, kan levere det størst mulige afkast med lavest mulige risiko indenfor de fastlagte investeringsrammer.

Investér via netbank

Ønsker du at styre dine investeringer på egen hånd uden rådgivning via Spar Nord Netbank? Så kan du investere online gennem din netbank. Udover at investere kan du med din netbank også følge dine investeringer, se aktuelle kurser samt få aktuel information om markedet.

Vil du investere i fremtiden? Så kontakt din rådgiver i Spar Nord. I tæt dialog med din rådgiver sammensættes dine investeringer i overensstemmelse med dine ønsker og investeringsmuligheder.

Investeringsløsninger

Hvilken investeringsløsning du bør vælge, afhænger blandt andet af, i hvor høj grad du selv ønsker at være involveret i placeringen af virksomhedens midler. Dernæst afhænger det også af størrelsen af dén opsparing, der skal investeres, din tidshorisont og risikoprofil m.m.

Metoder: 

  • Investering via Netbank: Du investerer selv direkte over Netbank Erhverv
  • Investering i samarbejde med personlig Spar Nord investeringsrådgiver
  • Investering med fuldmagt: Du bruger tiden på virksomheden, og lader Spar Nord stå for investeringerne via Spar Nord Stjerneinvest og/eller Pensionspuljer (gælder kun privat pensionsopsparing)
  • Individuelle porteføljeaftaler: Det er også muligt at lave individuelle porteføljeaftaler via Spar Nord Kapitalforvaltning, hvor du i tæt samarbejde med os sætter de overordnede rammer for investeringerne 

Kontakt din Spar Nord rådgiver og hør nærmere om mulighederne.