Investér virksomhedens overskudskapital

Få virksomhedens overskudskapital ud at arbejde for dig. Kontakt din rådgiver i Spar Nord, hvis du ønsker rådgivning, før du investerer virksomhedens likvide midler. Med udgangspunkt i dine individuelle ønsker og behov finder I sammen ud af, i hvilken retning rådgivningen skal gå.

Læs mere om Investering

Investeringsløsninger

Hvilken investeringsløsning du bør vælge, afhænger blandt andet af, i hvor høj grad du selv ønsker at være involveret i placeringen af virksomhedens midler. Dernæst afhænger det også af størrelsen af dén opsparing, der skal investeres, din tidshorisont og risikoprofil m.m.

Metoder: 

  • Investering via Netbank: Du investerer selv direkte over Netbank Erhverv
  • Investering i samarbejde med personlig Spar Nord investeringsrådgiver
  • Investering med fuldmagt: Du bruger tiden på virksomheden, og lader Spar Nord stå for investeringerne via Spar Nord Stjerneinvest og/eller Pensionspuljer (gælder kun privat pensionsopsparing)
  • Individuelle porteføljeaftaler: Det er også muligt at lave individuelle porteføljeaftaler via Spar Nord Kapitalforvaltning, hvor du i tæt samarbejde med os sætter de overordnede rammer for investeringerne 

Kontakt din Spar Nord rådgiver og hør nærmere om mulighederne.