Valutakonto

En valutakonto er en konto, der føres i fremmed valuta. Der er også mulighed for at tilknytte en kreditfacilitet og derved benytte kontoen som valutakassekredit. Dette kræver dog en kreditmæssig vurdering.
Se aktuelle basisrenter på valutakonti

Vi tilbyder konti i en lang række valutaer og den gældende rentesats for de enkelte valutaer oplyses ved af kontakte din rådgiver.

Fordele:

  • Opsamling af indbetalinger til senere omveksling 
  • Mulighed for at matche ind- og udbetalinger i fremmed valuta med henblik på at spare vekselomkostninger 
  • Mulighed for valutakurssikring 
  • Mulighed for billigere driftsfinansiering
  • Nemmere at afvikle valutaterminsforretninger


Benyttes kontoen som valutakassekredit uden nogen indbetalinger i den pågældende valuta, skal man være opmærksom på valutakursrisikoen. 

Valutakontolink
Med valutakontolink bliver det lettere at afgive betalingsinstruktioner til udenlandske forretningsforbindelser, idet det kun er nødvendigt at opgive kontonummeret på virksomhedens driftskonto i danske kroner.

Når der modtages betaling i fremmed valuta, dirigeres den automatisk til den valutakonto, som modsvarer den valuta betalingen er foretaget i.