Udenlandsk inkasso

Ved indkassering af tilgodehavender i udlandet er forløbet, at sælgeren/eksportøren indleverer dokumenter og instruktioner til banken, som sender dokumenterne til købers bank. Dokumenterne kan derefter udleveres til køber enten mod betaling eller mod accept af veksel til betaling på et senere tidspunkt. De mest almindelige dokumenter er faktura, afskibningsdokumenter og evt. forsikringsdokument.

Hvornår anvendes inkasso?
Ofte benyttes inkasso, når der er tale om et handelsforhold, hvor sælger og købers kendskab til hinanden er så begrænset, at sælger ønsker at have sikkerhed for at varen ikke udleveres til køber før betaling eller accept har fundet sted. Dog skal der være tillid imellem parterne, idet køber kan undlade at indløse dokumenterne og sælger vil i så fald have omkostninger i forbindelse med returnering, oplagring eller videresalg af varen.

Da udenlandsk inkasso er reguleret af et sæt internationale regler, er både køber og sælger sikret en ensartet håndtering af inkassoforretningen. Spar Nord er altid parat til at rådgive jer - gerne på et tidligt tidspunkt i kontraktforhandlingerne - således at vi sammen kan sikre jer en optimal løsning.

Credoc Client
I Spar Nord kan du håndtere alle dine remburs- og inkassoforretninger via det internetbaserede kundesystem Credoc Client: Du får automatisk advisering af alle transaktioner, overblik over alle Trade Finance-forretninger, adgang til historik på afviklede forretninger. Du kan genbruge skabeloner fra tidligere forretninger, og du har mulighed for individuelle rapporteringer. Credoc Client findes på følgende link: tradefinance.sparnord.dk.

 • Fordele for sælger
 • Fordele for køber

Fordele for sælger

 • Som hovedregel sikker på, at varen ikke udleveres før betaling eller accept har fundet sted
 • Hurtig og sikker betaling
 • Fordele for sælger
  • Som hovedregel sikker på, at varen ikke udleveres før betaling eller accept har fundet sted
  • Hurtig og sikker betaling
 • Fordele for køber
  • Sikker på adgang til varen efter betaling eller accept
  • Betalingen foregår hurtigt og sikkert
  • Mulighed for kredit