Udenlandsk inkasso

Ved indkassering af tilgodehavender i udlandet er forløbet, sælgeren/eksportøren indleverer dokumenter og instruktioner til banken, som sender dokumenterne til købers bank. Dokumenterne kan derefter udleveres til køber enten mod betaling eller mod accept af veksel til betaling på et senere tidspunkt. De mest almindelige dokumenter er faktura, afskibningsdokumenter og evt. forsikringsdokument.

Hvornår anvendes inkasso?
Ofte benyttes inkasso, når der er tale om et handelsforhold, hvor sælger og købers kendskab til hinanden er så begrænset, at sælger ønsker at have sikkerhed for at varen ikke udleveres til køber før betaling eller accept har fundet sted. Dog skal der være tillid imellem parterne, idet køber kan undlade at indløse dokumenterne og sælger vil i så fald have omkostninger i forbindelse med returnering, oplagring eller videresalg af varen.

Fordele for sælger:

  • Som hovedregel sikker på, at varen ikke udleveres før betaling eller accept har fundet sted
  • Hurtig og sikker betaling

Fordele for køber:

  • Sikker på adgang til varen efter betaling eller accept
  • Betalingen foregår hurtigt og sikkert
  • Mulighed for kredit

Da udenlandsk inkasso er reguleret af et sæt internationale regler, er både køber og sælger sikret en ensartet håndtering af inkassoforretningen.