Remburs

En remburs er en betalingsform, hvor en bank på en købers vegne giver sælger garanti for betaling under forudsætning af, at sælger kan præsentere de dokumenter rembursen forlanger. Omvendt får køber sikkerhed for, at betaling først sker, når sælger har opfyldt de opstillede dokumentkrav.

Hvorfor anvende remburs?

Remburser bruges ofte i de situationer, hvor køber og sælger ikke kender hinanden særlig godt. Det er ofte sælger, der stiller krav om remburs, idet sælger dels vil have sikkerhed for betaling inden varens afsendelse, og dels have mulighed for finansiering i sit pengeinstitut.

Der kan også være andre forhold, der taler for anvendelse af remburs, såsom handelskutymer indenfor bestemte brancher, krav fra centrale myndigheder, politiske risici m.v.

Foruden at fungere som et garanti- og betalingsinstrument kan rembursen også bruges til at finansiere sælgers kredittid til køber.

I et rembursforløb beskæftiger parterne sig kun med dokumenter. Har sælger således præsenteret korrekte dokumenter og det viser sig at varen ved ankomst til køber ikke er som forventet, kan køber ikke holde betalingen tilbage af dén grund.

Credoc Client
I Spar Nord kan du håndtere alle dine Trade Finance forretninger (remburs, udenlandsk inkasso og udenlandske garantier) via det internetbaserede kundesystem Credoc Client. Du får automatisk advisering af alle transaktioner, overblik over alle Trade Finance-forretninger, adgang til historik på afviklede forretninger. Du kan genbruge skabeloner fra tidligere forretninger, og du har mulighed for individuelle rapporteringer.

Systemet er åben for adgang døgnets 24 timer.

Credoc Client findes på følgende link: tradefinance.sparnord.dk

 • Fordele for sælger
 • Fordele for køber

Fordele for sælger

 • Garanti for betaling
 • Modtager betaling ved præsentation af korrekte dokumenter eller mulighed for at sælge rembursfordringen til Spar Nord
 • Sikkerhed i produktionsperioden

Da rembursen er reguleret af et sæt internationale regler er både sælger og køber sikret en korrekt håndtering af rembursen.

Spar Nord er altid parat til at rådgive jer - gerne på et tidligt tidspunkt i kontraktforhandlingerne - således at vi sammen kan sikre jer en optimal løsning.

 • Fordele for sælger
  • Garanti for betaling
  • Modtager betaling ved præsentation af korrekte dokumenter eller mulighed for at sælge rembursfordringen til Spar Nord
  • Sikkerhed i produktionsperioden

  Da rembursen er reguleret af et sæt internationale regler er både sælger og køber sikret en korrekt håndtering af rembursen.

  Spar Nord er altid parat til at rådgive jer - gerne på et tidligt tidspunkt i kontraktforhandlingerne - således at vi sammen kan sikre jer en optimal løsning.

 • Fordele for køber
  • Sikkerhed for, at betaling ikke foretages før sælger har præsenteret korrekte dokumenter; f.eks. forsendelsesdokumenter, fakturaer m.m.
  • Rembursens betalingssikkerhed gør det muligt at forhandle sig frem til kredit eller rabat

  Da rembursen er reguleret af et sæt internationale regler er både sælger og køber sikret en korrekt håndtering af rembursen.

  Spar Nord er altid parat til at rådgive jer - gerne på et tidligt tidspunkt i kontraktforhandlingerne - således vi sammen kan sikre jer en optimal løsning.