Garantier

Garantier indgår ofte som et vigtigt element ved indgåelse af handler og/eller kontrakter.

Spar Nord tilbyder alle former for garantier:

  • Betalingsgaranti
  • Leveringsgaranti
  • Arbejds-/varegaranti
  • Tilbudsgaranti
  • Forudbetalingsgaranti

Garantier i danske kroner og anden valuta
Alle former for garantier tilbydes i såvel danske kroner som anden valuta.

For garantier i udenlandsk valuta, se "udenlandske garantier"