Sparnord.dk bruger cookies til statistik og målrettet markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.   Luk   |   Læs mere.

Luk 
96344000

Databeskyttelse i Spar Nord

I Spar Nord arbejder vi hele tiden på at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, og vi har derfor opdateret vores vilkår om behandling af personoplysninger.

Fra den 25. maj 2018 træder nye EU-regler om databeskyttelse i kraft, der har til formål at ensarte reglerne om persondatabeskyttelse. Selvom Danmark allerede har en relativ høj beskyttelse, som følge af den gældende persondatalov, vil forordningen medføre yderligere stramninger i forhold til beskyttelse af personoplysninger for at sikre dig bedst muligt og give dig kontrol over dine oplysninger, når virksomheder og organisationer håndterer dem.

I den forbindelse har vi i Spar Nord opdateret vores vilkår om behandling af personoplysninger for privat- og erhvervskunder i en ny privatlivspolitik. Heri kan du læse mere om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger om eksisterende og kommende kunder til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger, kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, markedsføring samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen. Som kunde i Spar Nord opfordrer vi til, at du læser privatlivspolitikken.

Vi har herunder samlet de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i Spar Nord:

Hvad er personoplysninger?
Persondata er et overordnet begreb, der omfatter alle oplysninger, som kan henføres til en bestemt fysisk person som eksempelvis navn og CPR-nr. Det gælder også oplysninger, der i kombination med andre oplysninger kan henføre til én bestemt fysisk person. Eksempelvis omfattes kontaktoplysninger til personer i virksomheder også af begrebet, idet de oplysninger kan henføres til en ejer.

Hvornår må Spar Nord indsamle og behandle personoplysninger?
Indsamling og behandling af personoplysninger skal ske på et legitimt grundlag. For Spar Nords vedkommende betyder det, at indsamling og behandling typisk vil ske som led i oprettelsen af et kundeforhold og håndteringen af kundens engagement i banken på baggrund af en lovgivningsforpligtelse, eller hvis vi har indhentet udtrykkeligt samtykke. Med behandling af personoplysninger menes, at Spar Nord blandt andet indhenter, registrerer, opbevarer og videregiver oplysninger.

Hvor er mine data placeret hos Spar Nord?
Som kunde eller tidligere kunde i Spar Nord er dine data placeret i Spar Nords egne systemer såvel som hos vores eksterne samarbejdspartnere, herunder bankens datacentral, BEC. Spar Nord har i den forbindelse databehandleraftaler med alle samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på Spar Nords vegne med henblik på at sikre en høj beskyttelse af dine personoplysninger.

Hvad betyder det for dig som kunde i Spar Nord?
I Spar Nord arbejder vi hele tiden på at sikre en ordentlig håndtering og omgang med vores kunders personoplysninger. De nye regler betyder derfor, at du som kunde blandt andet får mere kontrol over dine oplysninger, når virksomheder og organisationer håndterer dem, og at der kommer større transparens på området. Derudover har du mulighed for at få rettet dine personoplysninger, hvis der er fejl i dem, ligesom du har mulighed for at anmode om indsigt i de personoplysninger, som virksomheden eller organisationen har registreret på dig.

Hvor kan jeg anmode om indsigt i de personoplysninger, som Spar Nord har registreret på mig?
I tilfælde af at du som nuværende kunde i Spar Nord ønsker at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Spar Nord har registreret på dig, skal du udfylde nedenstående formular, så vi kan verificere, at henvendelsen kommer fra dig, og herefter underskrive med NemID.

For nuværende og tidligere kunder uden NemID samt kunder, der er fritaget for digital post, verificeres henvendelsen med brug af ene formular.Formularen skal underskrives og printes og sendes til Spar Nord med posten. Du kan også aflevere formularen og kopi af to slags legitimation i den lokale Spar Nord.

Efterfølgende vil du inden for 30 dage modtage en indsigtsrapport via Sikker Besked i netbank. Har du derimod ikke netbank, leveres indsigtsrapporten i e-Boks eller med post.


Databeskyttelsesrådgiver
I Spar Nord har vi en databeskyttelsesrådgiver (DPO) med særlig indsigt i persondatabeskyttelse, hvis opgave er at informere og rådgive om forpligtelser i lovgivningen om databeskyttelse. Vores databeskyttelsesrådgiver vil i medfør af databeskyttelsesforordningen være underlagt en række forpligtelser, herunder oplysning og uddannelse af medarbejdere, der er involveret i databehandling, ligesom vedkommende vil bistå med intern revision af processerne for behandlingen.

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på databeskyttelse@sparnord.dk.