Ordbog til boligkøb: 27 ord, du skal kende, når du går på boligjagt

I jagten på drømmeboligen møder du med garanti en række boligtermer, som ikke nødvendigvis findes i dit ordforråd. Derfor får du her et overblik over de vigtigste termer, som du sandsynligvis vil støde på i forbindelse med et boligkøb.


 A  ·  B  ·  D  ·  E  ·  F  ·  K  ·  L  ·  P  ·  R  ·  S  ·  T  ·  Y

A

Advokatforbehold: Som boligkøber har du mulighed for at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. Det betyder, at din advokat skal godkende handlen, før den kan gå igennem. Med et advokatforbehold har du samtidig mulighed for at fortryde handlen uden økonomiske konsekvenser i op til seks dage, efter du har underskrevet købsaftalen, men det kræver, at din advokat afviser handlen.

B

Bankgaranti: Når både du og sælger har skrevet købsaftalen under, udsteder banken en garanti, som garanterer sælger sikkerhed for betalingen på overtagelsesdagen.

BBR-oplysninger: BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Dette register indeholder oplysninger om boligens type, areal, antal værelser, vandforsyning og meget mere.

Boligkøbsbevis: Med et boligkøbsbevis kan du få vished omkring, hvor meget du kan låne til – allerede før du har fundet din drømmebolig. Beviset får du af din bankrådgiver, når I sammen har gennemgået din økonomi.

Boligadvokat: Vil du være sikker på, at handlen bliver gennemført på det rette juridiske grundlag, kan det være en god idé at kontakte en boligadvokat. Boligadvokaten kan bl.a. rådgive dig om vilkårene i købskontrakten.

Brutto/netto: På salgsopstillingen vil du møde udtrykkene brutto og netto, som dækker over, hvor meget boligen som udgangspunkt koster at låne til. Brutto angiver den månedlige ydelse før skat, mens netto svarer til den månedlige ydelse efter skat.

D

Den offentlige ejendomsvurdering: Skats vurdering af ejendommens værdi kaldes også den offentlige ejendomsvurdering, og den danner bl.a. grundlag for beregningen af, hvor meget du skal betale i ejendomsskat.

Deponering: Når man køber en bolig, skal man normalt deponere et beløb i banken. Når handlen er gået igennem, og køber har fået endelig tinglyst et anmærkningsfrit skøde frigives disse penge igen.

E

Ejendomsskat: Når du ejer en bolig, skal du betale ejendomsskat, også kaldet grundskyld. Det er en skat på din grund, som du skal betale til din kommune.

Ejendomsværdiskat: Ejendomsværdiskat er en skat på boligens værdi. Den bliver beregnet på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering.

Ejerskifteforsikring: Med en ejerskifteforsikring er du dækket ind, hvis det viser sig, at den bolig, du har købt, rummer skjulte fejl og mangler, som ikke fremgik af tilstandsrapporten eller elrapporten på købstidspunktet.

Ejerudgifter: Udover tilbagebetaling af lånet er der også en lang række andre udgifter forbundet med at eje en bolig. Disse udgifter kaldes under ét for ejerudgifter og omfatter alt, der ikke har noget med dit lån at gøre, f.eks. ejendomsværdiskat og udgifter til grundejerforeningen.

Elinstallationsrapport: Det er en rapport, som bliver udarbejdet af en autoriseret elinstallatør, der vurderer boligens elektriske apparater. Oftest bliver der på sælgers foranledning lavet en elinstallationsrapport, da rapporten er en forudsætning for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Energimærke: Energimærket giver en indikation af boligens energiforbrug – og dermed hvor dyr boligen er at varme op. Skalaen går fra A til G, hvor A har det laveste energiforbrug, og G har det højeste.  

F

Fortrydelsesret: Når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, har du som køber ret til at fortryde købet inden for seks hverdage. Dog skal du være opmærksom på, at det koster 1 pct. af købesummen at fortryde handlen, medmindre handlen bliver afvist af din bank eller advokat. Dette kræver dog, at der er skrevet et bank- eller advokatforbehold ind i købsaftalen.  

Friværdi: Friværdien er forskellen mellem, hvad din bolig er værd, og hvor stor gæld du har i boligen. Friværdien kan du stille som sikkerhed, hvis du på et tidspunkt har brug for at låne flere penge, f.eks. til renoveringsprojekter.

K

Købsaftale: Når køber har accepteret dit bud, udarbejder sælgers ejendomsmægler en købsaftale til underskrivning hos jer begge. Det er en juridisk kontrakt, hvor alle aftaler mellem dig og sælger vil fremgå, heriblandt salgsprisen og dato for overdragelse.

L

Løsøre: Hvis du har aftalt med sælger, at hårde hvidevarer eller visse møbler følger med salget, vil disse typisk fremgå som løsøre i købsaftalen. Løsøre er nemlig en betegnelse for flytbare fysiske formuegenstande, som sælger potentielt kan tage med sig, f.eks. møbler.

P

Pantebrev: Når du låner penge til en bolig, f.eks. hos et realkreditinstitut eller i banken, sker det med pant i din bolig. Det vil sige, at realkreditinstituttet eller banken har ret til at overtage din bolig, hvis det viser sig, at du ikke kan betale dit lån tilbage. For at dokumentere denne aftale udarbejder realkreditinstituttet eller banken et juridisk dokument, også kaldet et pantebrev.   

R

Refusionsopgørelse: Hvis der er et økonomisk mellemværende mellem køber og sælger under en bolighandel, vil dette fremgå af refusionsopgørelsen. Det er et dokument, som opgør alt, hvad sælger har betalt forud, og som skal betales af køber efter overdragelsesdatoen, f.eks. udgifter til el, vand og varme.

S

Salær: Hvis du har fået hjælp af en boligadvokat, vil advokaten opkræve betaling for sit arbejde. Dette honorar kaldes også et salær og er også betegnelsen for ejendomsmæglerens honorar.

Servitut: Servitutter er bestemmelser, der kan være pålagt en ejendom. Det kan være alt lige fra, hvor på grunden du må bygge – til hvor høj hækken må være.

Skøde: Skødet er det dokument, der viser, at du er den retmæssige ejer af din bolig.

Stempelafgift: Ved tinglysning af f.eks. et skøde eller et pantebrev vil du blive opkrævet en såkaldt stempelafgift, som betales til staten. Dette gebyr kaldes også tinglysningsafgift.

T

Tilstandsrapport: En tilstandsrapport er en professionel vurdering af boligens stand sammenlignet med tilsvarende bygninger i samme alder. Denne er sammen med elinstalleringsrapporten en forudsætning for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Tinglysning: I forbindelse med en bolighandel taler man typisk om to former for tinglysning, nemlig tinglysning af skøde og tinglysning af pantebreve. Tinglysningen af skødet foretages enten af en boligadvokat eller en ejendomsmægler for at dokumentere, at du er den retmæssige ejer af boligen, mens tinglysningen af pantebrevet er noget, din bank tager sig af for at dokumentere jeres låneaftale.

Y

Ydelse: Renter, bidrag og eventuelle afdrag kaldes under ét for ydelse og udgør det samlede beløb, du skal betale for at have dit lån samt for at betale det tilbage. Hvor ofte du skal betale ydelse kan variere fra realkreditinstitut til realkreditinstitut. For realkreditlån fra Totalkredit skal du betale ydelse hvert kvartal, mens du for banklån typisk skal betale ydelse hver måned.

Publiseret:
4. februar 2020